Marktconsultatie ProRail zoekt zoekmachine – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ProRail zoekt zoekmachine

Foto: Pexels.com

ProRail B.V. is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. ProRail is een kennisorganisatie en één van de kennistakken is de juridische kant van de spoorwereld. Met ruim 80 juristen en een aantal advocaten werkt Juridische Zaken binnen ProRail dagelijks aan dossiers met een breed scala aan rechtsgebieden. Om onze business van hoogwaardig juridisch advies te voorzien, maakt Prorail gebruik van een juridische zoekmachine. Op dit moment verkent Prorail de markt om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn en welke technologische ontwikkelingen nu en in de toekomst spelen. ProRail juridische zaken wil in de toekomst graag meer gebruik maken van Legal Tech, een breed gedragen
onderwerp binnen de juridische wereld. Hiertoe behoort o.a. het optimaliseren van zoekmachines middels artificial intelligence.

ProRail is op zoek naar een innovatieve juridische zoekmachine. In deze zoekmachine zal de digitale juridische content, die wordt verkregen vanuit diverse abonnementen, worden ontsloten. ProRail heeft het voornemen om door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding deze opdracht in de markt te zetten. Er wordt gedacht aan een meerjarige raamovereenkomst. Het aantal jaren voor deze raamovereenkomst wordt mede bepaald door de input uit deze marktconsultatie. 

De marktconsultatie bestaat uit twee stappen:
1. Schriftelijk: het beantwoorden van een zestiental vragen;
2. Individuele gesprekken met (een deel van) de marktpartijen die hebben gereageerd.
Allereerst wordt aan u gevraagd de bijgevoegde vragenlijst per e-mail in te dienen vóór 22 november 2021.  Vervolgens zal ProRail de reacties analyseren en op basis daarvan kan ProRail bepalen om met alle of een deel van de partijen een vervolggesprek te plannen. Van elk individueel gesprek zal een verslag worden gemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de deelnemende partij. Vervolgens zal ProRail van alle gesprekken één integraal (geanonimiseerd) verslag worden gemaakt waarin de belangrijkste conclusies uit de schriftelijke reacties en de gesprekken worden vastgelegd. In dit verslag zal in ieder geval geen concurrentiegevoelige informatie gedeeld worden. Dit document zal vervolgens in concept naar alle deelnemers aan de consultatie worden gestuurd met het verzoek het stuk door te nemen en eventuele opmerkingen door te geven aan ProRail. Nadat alle deelnemers in de gelegenheid zijn geweest om opmerkingen door te geven, zal het document definitief worden vastgesteld door ProRail. Het definitieve document zal ter informatie worden bijgevoegd aan het aanbestedingsdossier van een toekomstige aanbestedingsprocedure. De conclusies zullen daar waar ProRail het mogelijk en zinvol acht worden geïmplementeerd in het aanbestedingsdossier en/of de aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned zondag 14 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/243950

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *