Marktconsultatie ‘Preventie radicalisering’ Venlo – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ‘Preventie radicalisering’ Venlo

Foto: pexels.com

In één van de achterstandswijken in Venlo bestaan zorgen over een specifieke groep inwoners. Het gedrag van deze groep en de uitspraken die de kinderen doen, maakt dat er mogelijk sprake is van een beginnend proces van radicalisering. De wijk kent een zeer diverse samenstelling, waaronder veel nationaliteiten. De oorspronkelijke bewoners zien hun wijk met grote snelheid veranderen en ervaren dit als bedreigend. De grote hoeveelheid internationale (ex-) werknemers in de wijk versterkt dit
gevoel. Dit zorgt voor frustratie en onvrede bij de bewoners en het gevoel niet gehoord te worden, waardoor het zich afzetten tegen de overheid (geen vertrouwen) en groepen inwoners die “anders” zijn op de loer liggen. Het benadrukt het wij-zij denken. De dialoog mist en de spanningen tussen oorspronkelijke bewoners van wijk en de en de bewoners met een migratieachtergrond kunnen volgens sommige professionals een explosief karakter krijgen als ze verder toenemen. Bewoners labelen elkaar snel en dat zorgt er voor dat bepaalde groepen zich in een hoek gedrukt voelen en zich niet meer open stellen voor de wijk.

De opdracht van een eventuele aanbesteding als vervolg op deze marktconsultatie bestaat uit:
0 een aanbod gericht op een specifieke groep inwoners met een niet-Westerse
achtergrond om te voorkomen dat zij in een isolement geraken;
0 een aanbod om deze groep te helpen deel uit te gaan maken van de wijk;
0 een aanbod dat er op gericht is om ondersteuning te bieden in het opvoeden van kinderen in twee culturen.

Het doel van deze marktconsultatie is om onder andere vrijblijvend informatie te verkrijgen vanuit de markt over de mogelijkheden die er zijn om de behoefte te vullen en te onderzoeken of marktpartijen interesse hebben en mogelijkheden zien voor de preventie van radicalisering. De marktconsultatie dient als hulpmiddel voor de gemeente Venlo voor de aanbesteding ten behoeve van de preventie van radicalisering. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan vervolgactiviteiten. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor de gemeente Venlo als voor de marktpartij. Gemeente Venlo is vrij de ontvangen informatie van de marktpartijen te verwerken in haar aanbestedingsdocumenten. Marktpartijen kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlenen.

Venlo sukkelt er al jaren mee getuige berichten van en in Limburgse media: https://www.1limburg.nl/venlo-verscherpt-aanpak-radicalisering-en-jihadisme (2016) en  volgens “de Limburger” blijkens een artikel uit 2020 was er in vier jaar tijd geen jihadist gevonden, slechts verwarde mensen. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210216_95617978 

Bron: Tenderned dinsdag 23 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244883

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *