Marktconsultatie multifunctionele helmen VRU – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie multifunctionele helmen VRU

Foto: ©ZAZ

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn naast de op de persoon uitgegeven brandweerhelmen ook helmen in gebruik welke worden gebruikt bij werkzaamheden anders dan brandbestrijding. Denk hierbij aan hulpverleningswerkzaamheden, natuurbrandbestrijding, (motorketting)zaagwerkzaamheden, veeredding en boothelmen. In totaal gaat het om minimaal 900 helmen. Deze zijn technisch en economisch afgeschreven en dienen daarom vervangen te worden.

Het doel van deze marktconsulatie is een vooronderzoek specifiek gericht op het verkrijgen van informatie m.b.t. kosten, functionele en technische (on)mogelijkheden. De uitkomsten van deze marktconsulatie worden benut bij het opstellen van het programma van eisen. De beschikbaar gestelde informatie wordt op conformiteit getoetst bij het eventueel
afsluiten van een overeenkomst en/of de afname van het product en mogelijke diensten. 

De VRU wil graag één helm welke voldoet aan de functionele doelstelling van de VRU. Om met de informatie vanuit de markt tot een goed PVE te komen wil de VRU de markt vragen, de vragen bij deze consultatie te beantwoorden. De VRU streeft naar uniformiteit bij de aanschaf van haar middelen. Voor helmen geldt dat er niet meer varianten zijn dan strikt noodzakelijk. 
Algemene uitgangspunten:

 • Hoog draagcomfort;
 • Eenvoudig in pasvorm in te stellen door gebruiker;
 • Stevige fixering op de hoofd;
 • Helm moet te voorzien zijn van (Savox HCE) helmcommunicatie.

Natuurbrandbestrijding
De helm wordt gebruikt bij het bestrijden van natuurbranden, zowel bij “dakblussing” vanuit de voertuigen als bij blussing met handstralen in het terrein. Voor deze helmen zijn onderstaande eigenschappen van belang:

 • De helmen worden gebruikt in combinatie met onafhankelijke adembescherming;
 • Voldoende ventilatie;
 • Helm dient te kunnen worden voorzien van een nekflap;
 • De helm dient te voldoen aan de normering voor bos- en heidebrandbestrijding: NENEN 16471:2015.

Hulpverlening
De helm wordt gebruikt bij allerlei vormen van hulpverlening, van het bevrijden van slachtoffers uit autowrakken tot het wegwerken van stormschade/ wateroverlast. Gebruik is over het algemeen zonder onafhankelijke adembescherming, maar regelmatig wel met FFP-3 masker. Wel is in deze situatie een goede oog bescherming, en de mogelijkheid tot plaatsen gehoorbescherming bij het gebruik noodzakelijk. De helm dient te voldoen aan de normering voor technische hulpverlening: NEN 16473:2019 requirements for technical rescue helmets.
Zaaghelm
Deze helm wordt gebruikt bij motorzaagwerkzaamheden. Gebruik is over het algemeen zonder adembescherming. Wel is een goede gehoor en gelaatsbescherming bescherming bij het gebruik noodzakelijk. Voor deze helmen is het van belang dat de helm minimaal voldoet aan onderstaande normeringen:

 • Normering tegen stoten en vervorming NEN-EN 16473:2019 requirements for technical rescue helmets; (eventueel voldoet NEN 397 ook)
 • Normering voor gecertificeerde gehoorbescherming NEN-EN 352-3:2020;
 • Normering gelaat vizieren NEN-EN 1731:2006.

Boothelmen
Boothelmen worden gebruikt bij inzetten met de “brandweerhulpboot klasse 2”. En dient daarom geschikt te zijn voor nautisch gebruik. De maatvoering dient per gebruiker instelbaar te zijn en te gebruiken met neopreen cap. Voor deze helmen zijn onderstaande eigenschappen van belang:

 • De helm moet kunnen worden voorzien van een spat- veiligheidsscherm;
 • Het moet mogelijk zijn een spraak-/ luister communicatie set te monteren (voor communicatie via portofoon);
 • De helm mag de goede werking van een redvest niet beïnvloeden;
 • De helm dient te voldoen aan de norm: NEN 1385:2012 of PAS 028:2002 Marine safety helmets.

Veeredding
Een aantal posten binnen de VRU heeft het redden van “groot vee” als specialisme. Bij de reddingen in gierkelders wort gebruik gemaakt van speciale gierpakken onder deze gierpakken dragen de brandweermensen een helm en ademluchttoestel.
Voor deze helmen zijn onderstaande eigenschappen van belang:

 • Aansluiting voor een lamp op de helm/geïntegreerd;
 • Eenvoudige reiniging en gebruik i.c.m. een ademluchtmasker met “beugelbevestiging”;
 • De helm dient minimaal te voldoen aan de normering NEN 16473:2019 requirements for technical rescue helmets.

Gaspakdrager
In de gaspakken wordt gebruik gemaakt van lichte helmen, deze helmen dienen met name te beschermen tegen stoten en bij het vallen. Voor deze helmen zijn onderstaande eigenschappen van belang:

 • Voldoende ventilatie;
 • Laag eigen gewicht;
 • Gebruik i.c.m. een ademluchtmasker met “beugelbevestiging”;
 • De helm dient minimaal te voldoen aan de normering NEN 16473:2019 requirements for technical rescue helmets.

Team brandonderzoek
Bij het team brandonderzoek gebruiken de onderzoekkers helmen als bescherming bij stoten en vallen. Hoog draagcomfort en laag gewicht, zijn voor deze helm de belangrijkste eigenschappen. De helm dient minimaal te voldoen aan de normering NEN 16473:2019 requirements for technical rescue helmets.

Naast de schriftelijke marktconsultatie met een twaalftal vragen wil de VRU graag de door u geadviseerde producten
bekijken en een toelichting ontvangen waarom in uw beleving deze helmen en accessoires aan de eisen en wensen van de VRU kunnen voldoen. Zodra de Corona maatregelen het toelaten gaat de VRU hier een gelegenheid voor organiseren. Om te weten of het gereserveerde budget van de VRU toereikend is ontvangt de VRU graag een indicatie van de prijzen. Tenslotte staat het  u vrij om buiten de gestelde vragen alternatieven, innovaties en toekomstige ontwikkelingen aan te dragen die aansluiten bij de bovengenoemde vragen. 

Bron: Tenderned zaterdag 21 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236281

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *