Marktconsultatie live uitzendingen gemeenteraadsvergaderingen Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie live uitzendingen gemeenteraadsvergaderingen Etten-Leur

Op dit moment heeft Etten-Leur een contract met de firma NotuBiz voor het verzorgen van de live uitzendingen van de vergaderingen van de gemeenteraad. Tevens zorgt NotuBiz ervoor dat deze opnamen na een vergadering openbaar raadpleegbaar en gemakkelijk, snel en gericht terug te luisteren zijn (inclusief ondertiteling). Tevens verzorgt NotuBiz de hosting van de opnames van de vergaderingen vanaf medio 2003. Het contract met NotuBiz loopt op 31 december 2021 af. Daarom dient een nieuwe aanbesteding plaats te vinden. Verder merkt de gemeente op dat ze werkt met het raadsinformatiesysteem van de firma iBabs. Dit systeem zal in gebruik blijven. . Het documentmanagement systeem (DMS) dat de gemeente Etten-Leur gebruikt
is Zaaksysteem.nl van de leverancier Mintlab. Hierin worden raadsvergaderingen en raadsbesluiten in gearchiveerd. 

Inmiddels is het West-Brabants Archief begonnen met het inrichten van een e-depot. Het is de bedoeling dat de vergaderingen die in het verleden plaatsvonden voor het overgrote deel (in ieder geval de vergaderingen van de vorige raadsperioden maar mogelijk ook de vergaderingen die tot en met 2020 plaatsvonden) in het e-depot worden opgeslagen en vanuit dit e-depot geïndexeerd kunnen worden geraadpleegd.

Een andere ontwikkeling waarmee we rekening houden, is dat BZK onderzoekt of een permanente mogelijkheid wordt gecreëerd voor digitaal vergaderen door aanpassing van de Gemeentewet op dit punt. Tevens onderzoekt BZK hierbij de mogelijkheid voor hybride vergaderingen, waaraan de deelnemers zowel fysiek als digitaal kunnen deelnemen. Verder onderzoekt de gemeenteraad op dit moment de opstelling en locatie van de raadzaal. Onderdeel hiervan is een breed gedragen wens om de vergadering in de toekomst niet alleen in geluid maar ook in beeld uit te zenden. Hiervoor dient dan uiteraard een camerasysteem te worden
aangeschaft. Het aan te schaffen systeem moet toegerust zijn op deze ontwikkelingen.

De gemeente Etten-Leur gaat zich voorbereiden op een aanbesteding voor het verzorgen van de live uitzending van de vergaderingen van de gemeenteraad. Het zorgen dat deze opnamen na een vergadering openbaar raadpleegbaar en gemakkelijk, snel en gericht terug te luisteren zijn (inclusief ondertiteling), maakt onderdeel uit van deze aanbesteding. Door middel van deze marktconsultatie wil Etten-Leur zich oriënteren op wat de markt te bieden heeft en wat de meest recente marktontwikkelingen
zijn. De gemeente Etten-Leur organiseert daarom een marktconsultatie. De marktconsultatie is opgebouwd uit twee delen:
1. Het eerste deel is een algemeen schriftelijk deel waarbij de markt wordt uitgenodigd te reageren
door middel van beantwoording van de in dit document opgenomen vragen.
2. Het tweede deel bestaat uit een gesloten mondeling deel waarbij tot maximaal vijf partijen worden
uitgenodigd om verder in gesprek te gaan. Afhankelijk van de Corona-maatregelen van dat moment kan het gesprek in Teams worden georganiseerd. De keuze van de partijen voor de mondelinge gesprekken gebeurt op basis van de eerder gegeven
schriftelijke antwoorden.

Bron: Tenderned maandag 19 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233520

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *