Marktconsultatie levering muggenvallen t.b.v. monitoring steekmuggen NVWA – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie levering muggenvallen t.b.v. monitoring steekmuggen NVWA

Foto: © NVWA

Diverse inheemse soorten steekmuggen en teken in Nederland kunnen virussen, bacteriën en parasieten overdragen op mensen en dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt waar deze muggen en teken in
Nederland worden aangetroffen. Elk jaar plaatst de NVWA diverse muggenvallen verspreid over heel Nederland. De vangstresultaten worden gebruikt om verspreidingskaarten van Nederlandse muggensoorten te maken. Dit helpt bij het
verkrijgen van inzicht in de mogelijke risico’s van ziekteverspreiding door bepaalde muggen. Daarnaast monitort de NVWA de insleep van exotische muggen door muggenvallen te plaatsen bij locaties die te maken hebben met import of internationaal transport. Deze vallen zijn een belangrijk onderdeel van de monitoring bij uitbraken van exotische muggen in woonwijken of op risicolocaties. De NVWA heeft de afgelopen vier jaar gebruik gemaakt van professionele muggenvallen als onderdeel
van haar strategie om deze vectoren van overdraagbare ziektes te monitoren. De huidige raamovereenkomst voor de levering van muggenvallen en aanverwante producten (reserveonderdelen, uitbreidingsonderdelen, aantrekkingsmiddelen en bijpassende verbruiksartikelen) loopt op 1 oktober 2024 af. Daarom wil de NVWA een nieuw contract afsluiten om deze activiteiten voort te zetten.

De NVWA is op zoek naar een leverancier die gespecialiseerde steekmuggenvallen met bijbehorende lokstoffen kan leveren en wenst hiervoor een contract voor de duur van vier jaar af te sluiten. Wereldwijd gebruiken onderzoekers specifieke vallen en lokstoffen vanwege hun wetenschappelijk bewezen effectiviteit. Voor het kunnen vergelijken van resultaten in de tijd, maar
ook tussen verschillende landen, is het cruciaal zoveel mogelijk dezelfde methode te blijven hanteren.

Het doel van deze marktraadpleging is de markt in de gelegenheid te stellen om interesse kenbaar te maken voor de opdracht om specifieke materialen/vallen ten behoeve van de monitoring van steekmuggen te leveren. Indien u in staat bent om muggenvallen te leveren die voldoen aan de gestelde (minimum)eisen uit het marktconsultatiedocument. in deze marktraadpleging, kunt u uw interesse kenbaar maken. Voeg bij uw aanmelding een motivering hoe en waarom u kunt voldoen aan de specifieke behoefte van de NVWA. Dat aanmelden kunt u doen door uiterlijk op 2 juli 2024, om 12.00 uur per e-mail aan te melden bij de in het marktraadplegingsdocument genoemde contactpersoon.

 

Bron: Tenderned dinsdag 18 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339985

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 19 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *