Marktconsultatie lease voertuig mobiel IMG – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie lease voertuig mobiel IMG

Mobiel kantoor, CCL Wikicommons, ©hyolee2 2015

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg en Grijpskerk heeft impact op veel Groningers en Drenten. Het heeft hun vertrouwen in de overheid geschaad. Daarom is sinds 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht. Om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen.

Het IMG is steeds op zoek naar nieuwe manieren om burgers te bereiken die in aanmerking komen voor een vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning. De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontplooid die onze dienstverlening dichter en meer op maat bij de burger moeten brengen, bijvoorbeeld steunpunten. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe kunnen terecht in een steunpunt voor antwoorden op vragen over de afhandeling van hun schade. Met het mobiel IMG wil het IMG een plek creëren om aanwezig te zijn in dorpen waar geen andere locatie beschikbaar is. Daarnaast wil IMG het mobiel IMG inzetten om aanwezig te zijn bij braderieën, jaarmarkten, banenbeurzen en informatieavonden om zo laagdrempelig en zichtbaar te zijn in de regio.

De opdracht in een mogelijke aanbesteding betreft het leasen van een voertuig (bijvoorbeeld een camperbus) die fungeert als
mobiel IMG, uitgaande van een contractduur van 3 jaar met optie tot verlenging. In overleg met de opdrachtnemer zal de maximale kilometerstand worden bepaald. De opdrachtnemer dient procesafspraken met de markt te hebben gemaakt die erop zijn gericht de bus inclusief de speciale IMG inrichting en bestickering binnen de overeengekomen termijn, zonder bemoeienis vanuit IMG, turn-key op te leveren. IMG geeft de voorkeur aan full operational leasing volgens de gesloten calculatiemethodiek. Hierbij zijn de exploitatierisico`s volledig voor rekening van de lessor. Het leasetarief dient een all-in-tarief te zijn en wordt, in ieder geval, samengesteld uit de volgende componenten:
• Rente;
• Afschrijving;
• Administratiekosten en managementfee;
• Houderschapsbelasting;
• Reparatie, onderhoud en vervanging van Banden (wanneer nodig een winterbandenregeling);
• Assurantie bestaande uit WA + cascodekking van het voertuig, inclusief schadesturing en –afhandeling, rekening houdend met meerdere bestuurders;
• Hulpdienst;
• Brandstof- of laadpas (inclusief carwash);
• Pechhulp;
• Inzet vervangend vervoer (indien mogelijk);
• Brandstofvoorschot;
• Overige kosten.
Vanwege het specifieke gebruik en uiterlijk van de bus, dient vervangend vervoer bij onderhoud, reparatie en schade niet als gesloten component in het leasetarief te worden opgenomen. Maar tot mogelijkheid om extra af te nemen.

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijk te beantwoorden set vragen. Als resultaat van de marktraadpleging kan de organisatie besluiten om een vervolgtraject te starten. Geïnteresseerden kunnen in dit traject worden uitgenodigd voor het toezenden van een offerte. Indien er meer dan vijf gegadigden op de marktraadpleging reageren, zal voorafgaande aan de
offerteaanvraag een leveranciersselectie plaatsvinden. Bij een eventueel vervolgtraject zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktraadpleging. Men ziet graag uw reactie uiterlijk maandag 4 september tegemoet.

Bron: Tenderned maandag 21 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307707

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *