Marktconsultatie inzet van afvalpassen voor Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie inzet van afvalpassen voor Lansingerland

Bron: Pixabay

De gemeente Lansingerland gebruikt afvalpassen voor de toegang tot afvalcontainers en de verrekening van kosten aan inwoners. Door een bezorgde burger is aandacht gevraagd voor beveiligingsissues met de afvalpassen. Op basis daarvan is de gemeente Lansingerland ook in de publiciteit gekomen, zowel lokaal (rijnmond.nl) als landelijk https://nos.nl/regio/zh-rijnmond/artikel/337027-let-op-je-afvalpas-die-is-namelijk-eenvoudig-te-kopieren. Deze situatie betekent voor de gemeente schade aan de reputatie en risico’s ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Avg.  Nu de gemeente het gebruik van afvalpassen wil gaan uitbreiden naar toegang tot de milieustraat, wil de gemeente bewuste keuzes maken ten aanzien van de beveiliging. Daarbij is het van belang te weten welke
mogelijkheden leveranciers in de markt kunnen bieden. Afhankelijk daarvan zal een aanbesteding worden vormgegeven. De gemeente Lansingerland heeft externe expertise van een gecertificeerd ethisch hacker ingeschakeld om de marktconsultatie vorm te geven en de  gegeven antwoorden te beoordelen. Het doel van de marktconsultatie is dan ook: Inzicht krijgen in de beveiligingsmogelijkheden voor afvalpassen die leveranciers kunnen ondersteunen, ter voorbereiding op een aanbesteding.

Een selectie van de marktpartijen die tijdig gereageerd hebben op de schriftelijke vragen kan vervolgens in de gelegenheid worden gesteld de ingediende antwoorden mondeling toe te lichten, waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft nadere vragen te stellen over de gegeven antwoorden. Deze gesprekken worden één op één gevoerd met de marktpartijen en duren maximaal 45 minuten.
Tijdens deze toelichting wordt tevens de mogelijkheid geboden een presentatie (kort en bondig, maximaal 15 minuten) te geven ter ondersteuning van de ingediende antwoorden. Het geven van een bedrijfspresentatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. (NDR: Dat laatste kan wel via een advertorial op Aanbestedingsnieuws).

Bron: Tenderned dinsdag 2 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341810

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *