Marktconsultatie integraal wijkonderhoud ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie integraal wijkonderhoud ‘s-Hertogenbosch

Foto: Pixabay.com

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is van plan om het integraal onderhoud vanaf januari 2025 van wijk 5, 6, 7, 9, 13 en 14 uit te laten voeren, zie afbeelding. Het gaat om een opdracht die vrijwel uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van diensten.
De openbare ruimte in de wijken wordt op dit moment beheerd volgens een RAW Integraal bestek voor zowel (groen)onderhouds- als reinigingswerkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
* het onderhouden van boomspiegels;
* het onderhouden van vakken met bosplantsoen;
* het onderhouden van vakken met (blok)hagen en het knippen van (blok)hagen;
* het onderhouden van vakken met heesters, bodembedekkers, rozen, gevelbeplanting en vaste planten;
* het snoeien van bosplantsoen en heesters;
* het beheren van graskanten;
* het maaien en bijmaaien van grasvelden en grasvelden-talud;
* het maaien en bijmaaien van diverse categorieën bermen en taluds;
* het maaien van greppels;
* het verwijderen van uitwerpselen;
* beplantingsvakken, grasvelden en verhardingen ontdoen van natuurlijk afval;
* onkruidbeheersing (half) verhardingen en veegvuilbeheersing;
* groenrenovatiewerkzaamheden;
* en het verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden.

De marktontwikkelingen zijn het afgelopen jaar zo turbulent en onvoorspelbaar geworden dat het lastig is voor de gemeente om de meest geschikte inkoopprocedure en contractvorm te bepalen. Het doel van deze marktconsultatie is dan ook het verkrijgen van inzicht in;
• Het bepalen van het meest geschikte inkoopprocedure.
• Vaststellen van de juiste balans of welke realistische mate waarin de markt bereid is en in staat is om projectrisico’s ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit te willen en te kunnen dragen.
• De optimale rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) in relatie tot de contractvorm;
• De optimale aard en omvang van de mogelijke aan te besteden opdracht(en) en de perceelverdeling;
• Mogelijke innovatieve, efficiënte en / of kostenbesparende oplossingen vanuit de markt;
• Risico’s en kansen;
• Geïnteresseerde marktpartijen.

In het marktconsultatiedocument vindt u de door ons geformuleerde vragen voor deze schriftelijke marktconsultatie. Wij de antwoorden  via de berichtenmodule in Tenderned in te dienen. De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in dit document beschreven uitgangspunten. De gemeente beseft dat deze informatie beperkt is maar kan momenteel nog niet meer informatie beschikbaar geven. De gemeente wil u vragen om bij de beantwoording van de vragen hiermee rekening te houden.

Bron: Tenderned woensdag 26 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340949

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 27 juni 2024

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *