Marktconsultatie groot onderhoud asfalt Arnhem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie groot onderhoud asfalt Arnhem

asfalt
Foto: Pixabay.com

De gemeente Arnhem heeft het voornemen de werkzaamheden groot onderhoud asfalt opnieuw op de markt te brengen (aan te besteden). De lopende RAW-raamovereenkomst met de huidige aannemer loopt af. In de afgelopen jaren is gebleken is gebleken dat de gemeente Arnhem een uitdaging heeft gekregen om aan haar beleidsdoelstellingen te blijven voldoen met een traditioneel contract. De asfaltmarkt verandert snel en vele innovaties worden ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat gemeente Arnhem van plan is een nieuwe contractstrategie toe te passen in de aankomende aanbesteding die zal starten in het vierde kwartaal van 2024. De gemeente Arnhem wil een samenwerkingsovereenkomst (SOK) in de markt zetten voor meer dan vier jaar.
Deze marktconsultatie heeft tot doel:
• de markt te betrekken bij het opzetten van een goede samenwerkingsvorm voor de opgave;
• draagvlak te creëren bij de markt;
• belangrijke inzichten en ideeën op te halen voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

De marktconsultatie is (vooralsnog) alleen schriftelijk en bestaat uit de beantwoording van een zevental vragen.

Met de aanbesteding wil gemeente Arnhem twee partners contracteren voor de samenwerkingsovereenkomst groot onderhoud asfalt betreft het uitvoeren van onderhoudswerk aan asfaltverhardingen in de gemeente Arnhem met een minimale omvang >100m2.  De werkzaamheden betreffen het vervangen van asfalt deklagen en eventueel tussenlagen. Het uitvoeren van oppervlakbehandelingen (EAB, slijtlagen). Daarnaast bijkomende werkzaamheden zoals het stellen van goten, banden en ander werk aan elementverhardingen die een nauw samenhang hebben met het asfaltwerk. Dit allemaal op een zo’n duurzaam mogelijke manier waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer de ruimte wil bieden om te innoveren. Hierbij zal de nadruk moeten liggen op het verminderen van de CO2, fijnstof en stikstof uitstoot bij productie, transport en aanleg van asfalt onderhoud. Maar ook circulair werken is één van de doelstellingen van de gemeente Arnhem. De gemiddelde hoeveelheid vierkante meters asfaltonderhoud bedraagt ca. 40.000m2 per jaar. De te verwachte jaaromzet bedraagt circa 2,5 – 3,5 miljoen euro.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339156

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *