Marktconsultatie Functiegebonden Fietsen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Functiegebonden Fietsen Amsterdam

Foto: Pexels.com

De gemeente Amsterdam wil de kennis en kunde uit de markt benutten om de dienstverlening beter te omschrijven en uit te vragen. Er is een aantal vragen opgesteld die de gemeente Amsterdam een beter inzicht moeten geven in deze (aanvullende) mogelijkheden. Daarnaast wenst de gemeente consultatiegesprekken te voeren met een aantal marktpartijen die de opdracht uit zouden kunnen en willen voeren. De consultatie bestaat uit een schriftelijk deel (en een mondeling deel met consultatiegesprekken).  De gemeente Amsterdam heeft een aantal vragen geformuleerd. Het doel van de marktconsultatie is tweeledig. Enerzijds om de markt voorafgaand aan de voorgenomen aanbesteding te informeren over het gehele programma en de dienstverlening, de huidige ideeën over mogelijke scenario’s, planning en dergelijke. Anderzijds het verkrijgen van inzicht in de ambities van marktpartijen en hun agenda’s, de voor de specifieke opdracht meest aannemelijke contractvorm en in de kansen en mogelijkheden om deze te verbinden met de gestelde doelen van opdracht.Partijen die serieus hebben gereageerd op de gestelde vragen, en blijk geven prijs te stellen op het voeren van een gesprek met de gemeente Amsterdam ter nadere toelichting en verdieping van de condities waaronder een samenwerking succesvol wordt geacht, kunnen worden uitgenodigd voor een consultatiegesprek. Indien er meer dan drie partijen hebben aangegeven een consultatiegesprek te willen, worden er maximaal drie partijen uitgenodigd. In principe worden uitsluitend geschikte partijen uitgenodigd die de vragen hebben beantwoord. De gemeente neemt enige vrijheid in de selectie van de partijen waarmee de marktgesprekken worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de volgorde van binnenkomst maar ook naar specifieke aspecten uit de beantwoording van de vragen waarover (medewerkers van) de gemeente graag verder zou willen praten. De consultatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 19 november van :
08.30 tot 09.30 uur
09.45 tot 10.45 uur
11.00 tot 12.00 uur

Verklaart u zich akkoord met het bovengenoemde en bent u bereid om deel te nemen aan een consultatie gesprek met de gemeente Amsterdam, dan kunt u zich aanmelden via de berichtenmodule onder vermelding van uw organisatie en uw eigen naam. De gesprekken zullen via MS-teams plaatsvinden. De uiterlijke aanmelding voor deelname is 15 november.

De inkoopbehoefte van de Gemeente betreft het inkopen van functiegebonden fietsen inclusief reparatie, onderhoud en beheer (ROB) voor zowel nieuw te leveren fietsen als het al reeds bestaande fietsenpark. Onder functiegebonden fietsen wordt in deze marktconsultatie verstaan: alle fietsen die specifiek bedoeld zijn ter ondersteuning van directie gebonden werkzaamheden.

Bij diverse Directies, zoals onder andere Sport & Bos, GGD, THOR, Afval & Grondstoffen en Stadswerken wordt gebruik gemaakt van functie-gebonden fietsen De diversiteit in deze fietsen is groot. Het huidige fietsenpark bestaat uit:

  • Mountainbikes
  • Speed pedelecs
  • Electrische bakfietsen
  • Electrische fietsen
  • Reguliere fietsen

Concreet heeft de gemeente de wens om voor onderstaande zaken een overeenkomst aan te gaan met een marktpartij:
-De levering van functiegebonden fietsen
-het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig onderhoud aan de functiegebonden fietsen
-het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig schadeherstel aan de functiegebonden fietsen
-het uitvoeren van het beheer van het functiegebonden fietsenpark van de Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam zal elke inspanning van partijen om aan deze consultatie deel te nemen waarderen, maar kunnen zich op voorhand niet verplichten om op individuele basis op elke reactie te reageren. Ook worden geen kosten vergoed. De gemeente Amsterdam roept marktpartijen op om zich te melden voor deelname aan deze marktconsultatie.

Bron: Tenderned vrijdag 22 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241825

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *