Marktconsultatie Financieel Systeem Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Financieel Systeem Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Foto: www.pixabay.com

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wil haar financieel applicatielandschap herzien en moderniseren. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een aanbesteding van een nieuw financieel informatie- en administratiesysteem voor de ondersteuning van de financiële processen. De marktconsultatie moet helpen om de voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten meest passende scope van de aanbesteding te formuleren.

De school wil graag advies over de  gewenste situatie. Deze kent minimaal de volgende uitgangspunten.
• Regelgeving. Een systeem dat voldoet aan alle wettelijke regelgeving.
• Procesondersteuning. Een gebruiksvriendelijk systeem
o Voor administrateurs/controllers/managers operations die belast zijn met de administratieve/ registratieve/ controlerende functie moet het systeem helpen bij het maken van analyses en adviezen.
o Voor budgethouders moet het systeem financiële stuurinformatie opleveren.
o Voor het college van bestuur en directieleden moet het systeem AHK brede stuurinformatie opleveren.
• Het systeem moet ondersteunen bij: signaleren, rapporteren, analyseren, digitaliseren en prognosticeren (scenario’s).
• Modern. Nieuwe en moderne technologieën die bijdragen aan minder inzet voor de registratieve en controlerende functies
• Best practice. Geen pilots, try-outs of maatwerk. Het systeem heeft zich bewezen.
• Schaalbaarheid. De basisbehoefte is een eenvoudig en goed werkend financieel systeem. De wens is om het systeem gefaseerd met passende modules uit te kunnen breiden om overige onderdelen van de financiële keten toe te kunnen voegen.

In deze marktconsultatie is een aantal vragen geformuleerd. U wordt gevraagd de vragen zo concreet en volledig mogelijk te beantwoorden. Vervolgens kan de school aan een beperkt aantal leveranciers vragen om mee te werken aan een nadere toelichting van hun beantwoording. De marktconsultatie wordt gepubliceerd via Tenderned. Geïnteresseerde ondernemers krijgen de mogelijkheid om via Tenderned vragen te stellen naar aanleiding van de marktconsultatie conform de bovenstaande planning. Vervolgens hebben geïnteresseerde ondernemers de mogelijkheid om informatie over de bestaande en/of innoverende oplossingen aan te leveren. Op basis van de informatie die opgedaan wordt tijdens de marktconsulatie wordt de (eventuele) Europese aanbesteding opgezet. Het document dient uiterlijk op de in de planning opgenomen datum (‘sluitingstermijn’) digitaal te zijn ingediend via Tenderned.

  1. Inschrijvingen die na de sluitingstermijn ingediend worden niet ingezien;
  2. Inschrijvingen die ter hand zijn gesteld, per post, fax, e-mail of langs welke andere weg dan ook, worden niet ingezien.

Bron: Tenderned maandag 17 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339843

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *