Marktconsultatie dynamisch verkeersmanagement systeem Zuidwest Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie dynamisch verkeersmanagement systeem Zuidwest Utrecht

Foto: Pixabay.com (bewerkt)

Binnen en nabij de gemeentegrens van de gemeente Utrecht is sinds 2016 een dynamisch verkeersmanagement (DVM) systeem operationeel onder de naam GNV (Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement). Dit DVM systeem regelt via ingrepen in lokale VRI’s, doseerlichten en een TDI, in twee gebieden de hoeveelheid autoverkeer:
1. Het eerste GNV-gebied ligt op en rondom de ’t Goylaan en heeft als doel om de leefbaarheid en oversteekbaarheid van langzaam verkeer, alsmede de doorstroming van het openbaar vervoer, zo lang als mogelijk te waarborgen.
2. Het tweede GNV-gebied is gericht op een deel van de A12 in westelijke richting met bijbehorende toeleidende wegvakken en kruispunten binnen de gemeente Utrecht en heeft als doel om het optreden van congestie op de parallelbaan van de A12 zo lang als mogelijk uit te stellen.

De Gemeente Utrecht is zich aan het herbezinnen op het DVM systeem, vanwege een aantal redenen:
1. Het beheercontract van het huidige GNV-systeem loopt binnen afzienbare tijd af.
2. De Gemeente wil het systeem uitbreiden, zowel in geografische als in functionele zijn; er ligt reeds een ontwerp voor een tweede en derde streng en de intentie is om een heel gebied (met onderling kruisende trajecten) met DVM systeem te managen, bij voorkeur op basis van (in het huidige systeem nog niet beschikbare) multimodale afwegingskaders.
3. Het huidige systeem heeft regelmatig te kampen met storingen in één of meerdere deelsystemen. Deze zijn oplosbaar, maar vergen veel inspanning en doorlooptijd.
4. Het huidige systeem is gebaseerd op techniek die in 2016 beschikbaar was. In de afgelopen jaren zijn andere databronnen en regelmethodieken beschikbaar gekomen, die mogelijk effectiever zijn. Het huidige systeem is er nu niet op ingericht om hierop in te spelen.

Deze marktconsultatie bestaat uit twee ronden. De eerste ronde is een open, schriftelijke ronde. De gemeente nodigt u graag
uit om de vragenlijst in te vullen en om deze als (Word)bijlage via een bericht in het aanbestedingsplatform aan de gemeente toe te sturen. Na deze schriftelijke ronde wil de gemeente graag met een aantal partijen in gesprek gaan voor een verdere verdieping. Voor deze mondelinge ronde nodigt de gemeente partijen uit. Utrecht vraagt in deze gesprekken vooral om nadere toelichting op de door u gegeven antwoorden.

Bron: Tenderned maandag 17 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339940

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *