Marktconsultatie duurzame bloemen Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie duurzame bloemen Belastingdienst

Foto: © 3xploeg.com

Momenteel is het IUC Belastingdienst bezig met het voorbereiden van een aanbesteding voor bloemen. De doelstelling van deze aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één partij voor levering inclusief bezorging van zo duurzaam mogelijke boeketten en bloemstukken op basis van losse bestellingen en abonnementen door heel Nederland inclusief de waddeneilanden.
De boeketten en bloemstukken moeten van een kwalitatief hoog niveau zijn qua houdbaarheid, representatie en uitstraling. De raamovereenkomst zal de duur hebben van twee jaar plus twee maal de optie om met één jaar te verlengen. De scope uit het verleden (2018-2022) betreft doorgerekend ongeveer 28.000 bossen bloemen op 4 jaar basis met een waarde in euro’s van ruim
€1.000.000,-
Het IUC Belastingdienst is van mening dat er niet in alle gevallen een bloemstuk geleverd dient te worden en wil graag met de markt van gedachten wisselen over het inzetten van meer duurzame alternatieven zoals bijvoorbeeld bloemzaad, boomplant donatie of een plantje bij passende gelegenheden zoals indiensttreding of verjaardagen. De besteller willen we vrij laten in het kiezen van deze alternatieven maar wel stimuleren om per gelegenheid af te wegen om voor de duurzamere optie te kiezen.
Zoals u weet worden er momenteel steeds meer duurzame alternatieven in de bloemenmarkt genomen, zoals het reduceren van bestrijdingsmiddelen, groeimiddelen en waterverbruik, er wordt gebruik gemaakt van seizoensboeketten, groene energie en co2 neutrale levering van de bloemstukken. Met deze aanbesteding wensen we nog een stapje verder te kunnen gaan echter
hebben we informatie van u nodig om te weten wat er nu al mogelijk is en waar wij eventueel tijdens te contractperiode naartoe kunnen groeien.

Het Rijk wil meer sociale winst halen uit inkopen en aanbesteden. Die opdracht is niet nieuw, maar heeft afgelopen periode steeds meer momentum en belang gekregen. In het Regeerakkoord 2017 staat dat de overheid zijn inkoopkracht beter gaat benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen. Het Rijk kiest bij SROI (Social Return On Investment) 2.0 voor maatwerk. Per sector wordt in samenspraak met de markt bezien wat de optimale bijdrage kan zijn aan social return. De verwachting is dat deze aanpak zal leiden tot nieuwe vormen van social return. Zo is er gekozen voor een maatwerkmodel. Het Rijk stapt af van een algemeen generiek kader, dat één toepassingsvariant voorschrijft. Het maatwerkmodel biedt opdrachtgevers binnen het Rijk de ruimte om zelf te bepalen hoe ze dit instrument willen inzetten om zoveel mogelijk sociale impact te bereiken en zo de inkoopkracht van het Rijk, met respect voor de regels, optimaal in te zetten
om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in te schakelen. Zo kan inkoop bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de eigen organisaties en aan de doelstellingen van het Rijk als werkgever (banenafspraak). Met deze aanbesteding wil opdrachtgever de opdrachtnemers stimuleren tot de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In deze marktconsultatie stelt de Belastingdienst de volgende vragen aan de markt:

1. Wat is de meest duurzame manier om bloemen te kweken?
2. Doet u of uw toeleverancier(s) dit al?
3. Waarom wel of waarom niet?
4. Werkt u met een samenwerkingspartner? Zo ja, legt deze ook bepaalde normen op? Zo ja, welke normen zijn dit en hoe ver gaat dit?
5. Zijn seizoensbloemen uit Nederland duurzamer geteeld als bloemen uit het buitenland?
6. Indien dit zo is, is het mogelijk om gedurende het gehele jaar seizoensbloemen uit Nederland aan te bieden?
7. Zo niet, welk aanbod is dan het meest duurzaam en waarom?
8. Biedt u momenteel meer duurzame alternatieven naast bloemen in uw assortiment?
9. Zo ja, welke zijn dit en waarom is hiervoor gekozen? Zo niet, waarom niet en ziet u hier mogelijkheden?
10. Bent u bereid om mee te werken aan een afbouwmodel voor niet duurzaam geteelde bloemen gedurende de contractperiode?
11. Bent u bereid om mee te denken aan een intern plan waarop wij onze medewerkers willen stimuleren in een “groene geschenk keuze”?
12. Is het mogelijk om 100% gerecycled verpakkingsmateriaal te gebruiken voor de af te leveren boeketten? Zo ja hoe is dit materiaal opgebouwd?
13. Is het mogelijk om al het verpakkingsmateriaal 100% te recyclen?
14. Doet u aan reductie van verpakkingsmateriaal? Zo nee, waarom niet?
15. Welke andere trends en ontwikkelingen zijn er momenteel gaande in de bloemenmarkt?

Goede kennis van de markt levert ‘value for tax payers money’. Met die kennis heeft de opdrachtgever meer kansen om het MKB, duurzaamheid en innovatie te stimuleren. Het biedt meer mogelijkheden om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Bovendien levert het een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Bij deze marktconsultatie wordt gekozen voor een marktconsultatie in schriftelijke vorm via een aankondiging op TenderNed. Van onze bevindingen word een verslag gemaakt en dit verslag zal
ook worden gepubliceerd op TenderNed. Eventueel zal de opdrachtgever toelichtende gesprekken voeren met meerdere geselecteerde partijen.
Vanaf 6 augustus heeft u de tijd om de vragen te beantwoorden. De opdrachtgever verzoekt u uiterlijk 26
augustus de vragen te beantwoorden.

Bron: Tenderned zondag 8 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235576

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *