Marktconsultatie Duurzaamheid asfalt- en betonverhardingen Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Duurzaamheid asfalt- en betonverhardingen Hoorn

©Noord-Holland 2018

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het uitvoeren van onderhoud aan Hoornse wegen met behulp van raamovereenkomsten heel prettig, snel en vooral heel efficiënt werkt. Het huidige contract
(raamovereenkomst RAW) loopt af. Een nieuw contract voor onderhoud in of net na 2025 en opvolgende
jaren is dus nodig. Wij gunnen deze RAW-raamovereenkomsten, tot op heden, op basis van de laagste
(inschrijvings)prijs. Hoorn wil in 2040 een 100% circulaire stad zijn. Een stad die leeft en onderneemt binnen de capaciteit van onze aarde en het welzijn van inwoners laat groeien. Met een houdbaar economisch systeem zonder afval en schadelijke uitstoot naar het milieu en in harmonie met de natuur. Waarin de waarde van grondstoffen, materialen en producten behouden blijft door kringlopen. Een circulaire stad draagt bij aan de ambitie van de gemeente Hoorn om in 2040 een klimaat neutrale stad te zijn. De gemeente beseft dat de asfaltmarkt, maar ook de markt van de aannemers die zowel asfalt- als
betonverhardingen kunnen onderhouden, vervangen en/of reconstrueren snel verandert en vele
innovaties worden ontwikkeld. De gemeente Hoorn vraagt zich dus af hoe het gunnen op een beste prijs-kwaliteitsverhouding toegevoegde waarde biedt binnen deze aanbesteding. Duurzame en (meer)
circulaire keuzes maken staan hierbij voor de gemeente centraal.

Deze schriftelijke marktconsultatie heeft tot doel:
• De interesse bij de markt te wekken voor het beheer en onderhoud van areaal verharding (asfalt
en beton) binnen de gemeentegrenzen van Hoorn;
• Het toetsen bij marktpartijen of de inzet van MKI als gunningscriterium uitdagend is, voldoende
onderscheidend effect heeft in de markt en onder welke randvoorwaarden dat het beste zou
kunnen.
• Inzichten en ideeën op te halen voor het verbeteren van onze aanbestedingsdocumenten,
waaronder het RAW-raambestek;

Juist met inbreng van de markt denkHoorn een succesvollere aanbesteding, overeenkomst en
samenwerking te kunnen realiseren. Daarom vragen zij u om eerlijk en open te zijn in uw antwoorden.
Tevens hopen wij dat u zich vrij voelt om informatie en ideeën met ons te delen. Terugkoppelingen worden in principe op anonieme wijze gegeven aan geïnteresseerden in deze marktconsultatie. de gemeente publiceert een samenvatting van de ontvangen reacties en antwoorden op Tenderned

Voor het beantwoorden van de zes vragen dient u het antwoordformulier bij de marktconsultatiedocumenten te gebruiken.

Bron: Tenderned dinsdag 2 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341969

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *