Marktconsultatie duurzaam wagenpark – Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie duurzaam wagenpark – Hoorn

Foto: 3xPstudio

De gemeente Hoorn staat voor het vervangen van het bestaande wagenpark. Het gaat daarbij om verschillende soorten voertuigen: segment A auto’s – bakwagens – combi’s – bussen – elektrische fietsen/bakfietsen. De gemeente heeft het voornemen om een raamovereenkomst met één of meerdere leveranciers af te sluiten. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is nog onbekend. De minimale looptijd is zes jaar.

De gemeente Hoorn heeft als zichzelf als doelstelling gesteld om in 2040 een energieneutrale stad te zijn. Om dit doel te kunnen bereiken wordt onder andere kritisch gekeken naar mobiliteit. Het wagenpark van de gemeente Hoorn bestaat uit verschillende voertuigen: kleine personenauto’s, vrachtwagens, pick-ups, busjes, veegmachines, tractoren, maaimachines en fietsen/scooters. De voertuigen worden ingezet bij verschillende werkzaamheden zoals stadsbeheer en handhaving.
Onderhoud en reparatie van de voertuigen vindt plaats in de eigen garage. Niet alle voertuigen moeten binnen afzienbare tijd vervangen worden. De focus in de aankomende jaren ligt op de vervanging van 45 voertuigen: segment A auto’s, bakwagens, combi’s en busjes. Daarnaast bestaat de wens om 12 elektrische fietsen en 3 elektrische bakfietsen aan te schaffen.  De meeste voertuigen van de gemeente worden aangedreven door CNG brandstof. In totaal bestaat het huidige wagenpark uit 9 segment A auto’s, 26 bakwagens, 7 combi’s en 3 bussen. Daarnaast worden 4 elektrische fietsen ingezet. In de komende jaren zal het wagenpark met uitzondering van de fietsen vervangen moeten worden omdat de afschrijvingstermijn van tien  jaar dan bereikt is. Het doel is om het wagenpark bij elke vervanging stukje bij beetje te verduurzamen om zo de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen bereiken. Door te kiezen voor elektrisch rijden wordt de ambitie waargemaakt om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. De gemeente Hoorn onderzoekt hoe het onderhoud van de voertuigen het best kan worden uitgevoerd.

Het doel van de marktconsultatie is om inspiratie op te doen in de markt, kennis te nemen van ontwikkelingen en innovaties en vervolgens onze eigen visie aan te scherpen ten aanzien ons beleid en keuzes voor dit thema. Die verwerkt de gemeente Hoorn dan in de aanbestedingsdocumenten, zoals het Programma van Eisen. Daarnaast willen we ook de interesse wekken/peilen bij de spelers in de markt.

Indien u wilt deelnemen aan de marktconsultatie dient u de vragen als opgenomen in de marktconsultatiedocumenten te beantwoorden. De ingevulde vragenlijst kunt u indienen via Tenderned. Op uiterlijk vrijdag 4 november om 16.00 uur ontvangt de gemeente graag uw reactie. Eventuele vragen of opmerkingen ten aanzien van deze consultatie kunt u tot en met donderdag 27 oktober stellen via Tenderned. De antwoorden van u zullen (indien relevant) als input dienen bij het bepalen van de
aanbestedingsstrategie en het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

De gemeente Hoorn kan besluiten om aansluitend een mondeling consult te organiseren met één of meer deelnemers. Het doel ervan is om één of meerdere onderdelen van de vragenlijst te verduidelijken. Het mondelinge consult zal op locatie of via Microsoft Teams plaatsvinden, met een tijdsduur van maximaal 60 minuten.

Bron: Tenderned dinsdag 18 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276476/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *