Marktconsultatie deelauto’s Leidschendam-Voorburg – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie deelauto’s Leidschendam-Voorburg

Foto’s: Pixabay.com

De Gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoekt of het gebruik van deelauto’s onder haar inwoners verder kan worden gestimuleerd. Dit om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van de gemeente, maar ook (vooral) om de parkeerdruk te verlagen in het centrum van Leidschendam.

Hiervoor neemt de gemeente een aantal stappen: een animopeiling onder inwoners; een marktconsultatie en hierop volgend een aanbestedingstraject.Bij voldoende animo wil de gemeente een bijdrage doen voor de eerste drie jaar om de opstart naar een sluitende business case mogelijk te maken.

Hierbij de gemeente of geïnteresseerden:

  • input willen leveren voor de animopeiling onder inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg
  • advies over de marktconsultatie willen geven
  • informatie voor de nulmeting kunnen aanleveren

De marktconsultatie vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase wordt marktpartijen gevraagd een aantal vragen te beantwoorden aangaande de markt. In de eventuele tweede fase kunnen marktpartijen in de gelegenheid gesteld worden in een gesprek toelichting te geven op hun beantwoording. Indien het aantal marktpartijen welke reageert op deze marktconsultatie het aantal van vijf overstijgt behoudt de gemeente zich het recht voor een selectie te maken uit de respondenten. De gemeente tracht hierin zoveel mogelijk een spreiding te realiseren binnen de diversiteit van marktpartijen naar aard en omvang van het bedrijf en voorgestelde oplossingsrichtingen.

 

De beoogde planning ziet er als volgt uit:

 

 

 

Bron: Tenderned 15 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177908

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *