Marktconsultatie circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater Den Haag – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater Den Haag

Foto: Google Streetview

In 2014 is het Zuiderstrandtheater aan de Houtrustweg te Scheveningen gebouwd als tijdelijk onderkomen voor het Nederlands Danstheater en de Stichting Dans- en Muziek Centrum. De gemeente Den Haag is eigenaar van het theater. In de zomer van 2021 wordt het cultuurcomplex Amare aan het Spuikwartier het nieuwe onderkomen van deze culturele organisaties. Hiermee wordt het tijdelijke theater op het voormalige Norfolkterrein overbodig. De grond waar het theater op gebouwd is, is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het voormalig Norfolkterrein en zal na het verwijderen van het gebouw worden geleverd aan de
projectontwikkelaar waarmee de gemeente Den Haag een realisatieovereenkomst heeft gesloten voor het terrein.
Omdat het theater vanaf medio 2021 overbodig raakt, treft de gemeente Den Haag voorbereidingen om in november 2021 te starten met de ontmanteling van het Zuiderstrandtheater. Met de bouw van het Zuiderstrandtheater is rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebouw (of delen daarvan) op een andere plaats te kunnen hergebruiken door het gebouw demontabel te ontwerpen. De wens van de gemeente is om in te zetten op volledig hergebruik van het gebouw op een andere locatie. Mocht dit
echter niet lukken (om financiële of planning-technische redenen), dan zal over worden gegaan tot het circulair ontmantelen van het gebouw waarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk hergebruik van (onderdelen van) het theater.

Het doel van de gemeente Den Haag met deze vooraankondiging is tweeledig:
1. Door middel van deze vooraankondiging wil de gemeente Den Haag geïnteresseerde partijen voldoende tijd bieden om zich te organiseren voor het circulair hergebruik als gebouw van het Zuiderstrandtheater, ofwel het zo circulair mogelijk ontmantelen van het gebouw. Middels deze vooraankondiging wordt een eerste schriftelijke inventarisatie van de materialen in het tijdelijke
gebouw gedeeld, welke ondernemers de gelegenheid biedt om afzetmogelijkheden te vinden voor het hergebruik van (materialen uit) het tijdelijke theater; 2. Met deze vooraankondiging wenst de gemeente Den Haag de markt te consulteren over de voorliggende opgave. Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag in een vroeg stadium een beeld te krijgen van visies, suggesties en ideeën van marktpartijen en een beeld van de best passende strategie om tot een gedegen uitvraag aan de markt te komen; Aan de hand van de resultaten van de marktconsultatie worden vervolgstappen bepaald.

Tot zover is het best te begrijpen hierna wordt het wat ingewikkelder omdat deze marktconsultatie eerder was gepland, maar zoals ongetwijfeld in brede kring bekend is het culDuur complex steeds duurder uitgevallen en ook de opening is meerdere malen uitgesteld. Dat heeft zijn sporen ook in deze consultatie achtergelaten. de antwoorden op de vragen dient u in te leveren voor 22 april 2021, maar iets zegt Aanbestedingsnieuws dat het niet eenvoudig mogelijk zal zijn om daaraan te voldoen.

De vragen en een reactieformulier vindt u bij de Marktconsultatiedocumenten (vrijwel allen gedateert op 26 maart j.l.

Enkele der vragen zijn

Hoe ziet de markt van hergebruik van gebouwen er volgens u uit:
Wat is het geografische afzetgebied van het gebouw
(gemeten in afstand tot de huidige locatie van het
Zuiderstrandtheater)?

Nu zijn wij de beroerdste niet en zullen indien Den Haag ons de juiste data doorspeelt u hiervan kond doen. Wel even apart aangeven via redactie@aanbestedingsnieuws.nl

Verder zijn we al zeggen we het zelf best bereid hier een oproep te plaatsen aan die gemeenten of instellingen die wel een leuk theatertje (met 1000 zitplaatsen) kunnen gebruiken. Meldt u, want nu is er aanbod maar blijkbaar nog geen vraag doorgekomen. Uiteraard hangt dat natuurlijk wel af van het geografisch afzetgebied.

Foto’s en zaalplattegrond op https://www.musicalweb.nl/theaters/zuiderstrandtheater

Bron: Tenderned vrijdag 30 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234843

 

 

 

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “Marktconsultatie circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *