Marktconsultatie brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal

Foto: Pixabay,com

De gemeente Veenendaal is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van locatie wijkservice en de nieuwbouw van de brandweerkazerne. De marktconsultatie is onderdeel van de voorbereiding.

De aanbesteding is een onderdeel van een totaalplan dat er als volgt uitziet:
1. Sloop huidige brandweerkazerne
2. Nieuwbouw brandweerkazerne, inclusief terreininrichting etc.
3. Sloop Wijkservice inclusief terreinen
4. Nieuwbouw woningen inclusief terreinrichting, infra, nutsvoorzieningen, et cetera.

Voor de bouwgrond, voor woningbouw wordt een opbrengst gevraagd (koopovereenkomst). Afwegingen waar momenteel aan wordt gedacht om het gewenste resultaat te bereiken zijn de volgende:
1. Ontwerp: ontwerpkwaliteit van de woningen en de brandweerkazerne
2. Logistiek: logistiek optimaal inrichten van de brandweerkazerne en het kazerneterrein. Voor de logistieke inrichting van de brandweerkazerne en het kazerneterrein wordt een programma van eisen uitgewerkt, waarbij het niet voldoen aan deze eisen als knock-out criterium geldt,
3. Duurzaamheid (inclusief energieneutraal en klimaatadaptatie)
4. Prijs: daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanbieding voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne dat als gemeentelijk vastgoed wordt terug geleverd aan de gemeente én de opbrengst van bouwgrond voor woningen.
5. Aantal woningen: zo veel mogelijk ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw zowel naast als op de nieuwe brandweerkazerne als ook tussen de brandweerkazerne en het zuidelijk deel van het Pionierkwartier (streven naar een verdicht woonprogramma). Passend binnen het verruimde ruimtelijk kader waarbij tot maximaal 36 meter mag worden gebouwd op de noordwesthoek Industrielaan/Ambachtstraat.
Hiermee gaat de gemeente op zoek naar het beste plan voor deze locatie en wordt zo maximaal mogelijk invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente en de VRU. De gemeente Veenendaal wenst zich te oriënteren op de wijze waarop de uitvraag voor de aanbesteding zo goed mogelijk kan worden opgesteld en het type aanbestedingsprocedure die kan worden uitgevoerd. Hiervoor zijn enkele vragen geformuleerd.

Donderdag 14 oktober of vrijdag 15 oktober 2021 heeft de gemeente Veenendaal gereserveerd
voor het ontvangen van toelichting op de beantwoording van de marktconsultatievragen. In
verband met de beschikbare tijd zullen maximaal 4 partijen worden uitgenodigd voor het geven
van een presentatie/toelichting (max 1 uur) waarin u meer in gaat op de argumenten/motivatie
van uw beantwoording. Het is aan de gemeente Veenendaal om de keuze te maken voor de
partijen voor deze toelichting. Zodra de gemeente Veenendaal de keuze heeft gemaakt worden
de uit te nodigen partijen hierover bericht. Alle andere partijen die antwoorden op de vragen
hebben ingediend worden met een bericht via TenderNed geïnformeerd dat er partijen zijn
uitgenodigd.
De presentatie vindt fysiek plaats in het gemeentehuis van de gemeente Veenendaal.
Het adres is Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal.
Het totaal aantal personen per delegatie wordt op maximaal 2 gesteld.

Bron: Tenderned donderdag 16 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/23838

 

1 thought on “Marktconsultatie brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *