Marktconsultatie beeldmateriaal – gemeente Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie beeldmateriaal – gemeente Hilversum

Voor het bijhouden van de basisregistraties BAG, BGT en WOZ wordt door Hilversum veelvuldig gebruik gemaakt van
beeldmateriaal. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van een viewer, die deze datasets met beeldmateriaal geïntegreerd aanbiedt, alsook van een API die de datasets direct vanuit de software voor het beheer van BAG, BGT en WOZ raadpleegbaar maakt.  De API wordt ook gebruikt om het beeldmateriaal beschikbaar te stellen aan de vele gebruikers van de
gemeentebrede GIS-viewer (KaartViewer van GeoNovation). Op dit moment werkt de gemeente met Neuron Stelselregistratie (Vicrea), KaartViewer (GeoNovation), GeoVisia (DataQuint), 4WOZ (xxllnc) en andere gangbare BGT-BAG applicaties.

De gemeente Hilversum wil het beheer van de basisregistraties BAG, BGT en WOZ nog beter uitvoeren. Actueel beeldmateriaal in de vorm van panoramafoto’s, obliek foto’s en straat lidar, beschikbaar in een SAAS-oplossing, zijn daarbij onontbeerlijk. Voor een breed gebruik van deze datasets is eenvoudige en open toegankelijkheid van de data een vereiste. Zodat de data in Hilversums huidige softwarepakketten maar ook in de toekomstige makkelijk en zonder restricties gebruikt kunnen worden. Tevens wil de gemeente Hilversum o.a. civieltechnische ontwerpen op een fotorealistische 3D-model
kunnen presenteren aan belanghebbenden. De gemeente wil van marktpartijen vernemen wat hierin de mogelijkheden zijn.
Naast het beheer van de basisregistraties wordt nu al bij verschillende processen veelvuldig gebruik gemaakt van het beschikbare beeldmateriaal. Bijvoorbeeld bij de afdeling Leefomgeving en bij de teams die zich bezighouden met toezicht en handhaving. Voor de komende jaren zien we verdere toepassingsmogelijkheden binnen verschillende andere vakgebieden.
Uitgangspunt bij het beeldmateriaal is dat we eenmalig betalen voor de aanschaf van de data. Het beeldmateriaal moet daarom vrij en kosteloos te gebruiken zijn in toepassingen van andere partijen.

De beoogde scope van de opdracht bevat de volgende diensten/producten:
• 360 graden straatfoto’s;
• Obliek foto’s;
• 3D puntenwolken;
• Fotorealistisch 3D beeld;
• Generieke integrale viewer.

Om de juiste afwegingen te maken in de scope, de te stellen eisen en gunningcriteria, de mogelijkheden van de markt en de inkoop- en contractstrategie, nodigt gemeente Hilversum marktpartijen uit om mee te denken. Hierbij wil gemeente Hilversum volledig vrij nadenken en alle opties open laten om de genoemde scope te contracteren. De gemeente Hilversum verzoekt u op basis van de vraagstelling in de consultatiedocumenten , een schriftelijke reactie te geven van maximaal vijf A4 waarin de genoemde thema’s en vragen worden beantwoord. Op basis van deze schriftelijke reactie kan de projectgroep een deelnemer uitnodigen voor een verdiepend gesprek hierover.

Bron: Tenderned dinsdag 12 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309605

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 september 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *