Marktconsultatie bedrijfsafval Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bedrijfsafval Eindhoven

Foto: Pexels.com/Magda Ehlers

De gemeente Eindhoven houdt deze marktconsultatie om belangstellende partijen te raadplegen over de voorgenomen
opdracht/aanbesteding. De verkregen informatie zal gebruikt worden bij het verder specificeren van de mogelijke opdracht(en) en bij de keuze(s) van de aanbestedingsvorm(en) c.q. contractvormen. Op deze wijze kan/kunnen de aan te besteden opdracht(en) afgestemd worden op de mogelijkheden die er zijn in de huidige markt.
Het doel van deze marktconsultatie is dan ook het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de aanbestedende dienst de
aanbesteding voor bedrijfsafval het beste in de markt kan zetten. Enerzijds zodat de beschikbare financiële middelen zo
efficiënt mogelijk worden ingezet. Anderzijds omdat de gemeente Eindhoven wil aansluiten bij de ambities geformuleerd
door het Rijk richting een volledig circulaire economie in 2050.
Meer specifiek het doel inzicht te verkrijgen in:
– De geïnteresseerde partijen die de bovenstaande dienstverlening geheel of in samenwerking kunnen opleveren;
– De optimale perceelverdeling;
– De optimale rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
– Mogelijke innovatieve, creatieve, efficiënte en / of kostenbesparende oplossingen vanuit de markt;
– De meest passende contractvorm en mogelijke KPI’s

De gemeente Eindhoven heeft een overeenkomst die eindigt op 30-11-2023 en die niet langer verlengd kan worden. Tot er een nieuwe overeenkomst is, wordt deze overeenkomst voortgezet door middel van een overbruggingsovereenkomst. Dit betekent dat de dienstverlening zo snel mogelijk opnieuw moet worden aanbesteed zodat een nieuwe rechtmatige overeenkomst tot stand komt.
De communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie zal geschieden via Tenderned. Aan de deelnemende partijen
wordt gevraagd om schriftelijk antwoord te geven op de vragen in de marktconsultatiedocumenten.  Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van deze vragen kan opdrachtgever een nadere toelichting vragen, die kan bestaan uit nadere overleggen, maar opdrachtgever is daar niet toe gehouden. Afhankelijk van de inhoudelijke reactie(s), neemt de aanbestedende dienst de beslissing of er gesprekken worden gepland en zo ja met welke partijen.

Bron: Tenderned dinsdag 29 augustus 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308350

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *