Marktconsultatie applicatie voor budgettering & forecasting – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie applicatie voor budgettering & forecasting

Foto: Pexels.com

Nuffic, is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Want waar werelden samenkomen, ontstaan de mooiste dingen. 

Nuffic is van plan een aanbesteding voor een applicatie voor budgettering & forecasting in de markt te zetten. Op basis van deze marktconsultatie zal een passende aanbestedingsstrategie gekozen worden. De opdrachtgever beoogt met deze  marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse vanuit de markt en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt.
De gegeven antwoorden dienen als input voor de op te stellen aanbestedingsstukken in het vervolgtraject.
Na afloop van de marktconsultatie hopen wij op de volgende gebieden beter inzicht te hebben:
▪ beschikbare ervaring van marktpartijen en het marktaanbod;
▪ ontwikkelingen, suggesties en ideeën van marktpartijen;
▪ de te kiezen aanbestedingsstrategie.
De bevindingen uit de marktconsultatie worden verwerkt in de aanbestedingsdocumenten en een verslag zal als bijlage worden toegevoegd, zonder dat dit herleidbaar is tot de deelnemers van deze marktconsultatie. Prijzen en/of tarieven zijn uitgesloten van bekendmaking. Ook uitgesloten van bekendmaking zijn door de deelnemende partijen expliciet vermelde vertrouwelijke vragen en antwoorden of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen.

Deze marktconsultatie betreft een schriftelijke marktconsultatie via TenderNed. De marktconsultatie is bedoeld voor marktpartijen waarvan aannemelijk is dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van deze marktconsultatie.  2. Er is een vragenlijst opgesteld en opgenomen in de marktconsultatiedocumenten. 

Bron: Tenderned 7 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232608

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *