Marktconsultatie Altena connect – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Altena connect

Bron: Gratisography

De gemeente Altena was deelnemer aan de VNG-aanbesteding GT Connect. Echter hiervan is de implementatie volledig gestopt, nadat de VNG de overeenkomst heeft opgezegd. De gemeente Altena beraadt zich nu over het vervolg en wil haar telefonieconcept, maar ook aanhangende onderdelen die direct te maken hebben met de telefonische dienstverlening, toekomstbestendig maken. De gemeente Altena gebruikt de inventarisatiefase voor het onderzoeken van de markt en dan met name ook het peilen van de belangstelling vanuit lokale en/of regionale leveranciers. Dit doen we door, door middel van een vooraankondiging een eerste analyse te doen van de mogelijke toeleveranciers op het gebied van telefonie, die voldoen aan een aantal minimale eisen.

De gemeente Altena maakt nu gebruik van een Mitel telefonieplatform in combinatie met KPN One mobiele contracten, een SipTrunc van KPN en verbindingen vanuit Vodafone. De app Micollab wordt gebruikt voor het mobiele telefoonverkeer, waarbij iedere medewerker is uitgerust met een iPhone en beschikt over een vast en mobiel nummer. De gemeente Altena maakt verder gebruik van het Microsoft platform O365 en een zaaksysteem Inproces/Roxit.
Een verdergaande integratie tussen deze systemen, een omnichannel aanpak, een klant gedreven dienstverlening en een stabiel platform zijn de ambities van Altena, samengebracht in het project “Altena Connect”.

Vanuit de gemeente Altena is een projectteam samengesteld bestaande uit o.a. een projectleider/budgetverantwoordelijke en belanghebbende materiedeskundigen vanuit de verschillende betrokken disciplines.
Voor de materiedeskundigheid heeft de gemeente, na een aanbestedingsprocedure, een opdracht verstrekt aan Lokaal Inkopen B.V. en Sailor Telecom & ICT. Ten behoeve van het bepalen van de scope, de technische- en de functionele specificatie alsmede voor het toepassen van de juiste inhoudelijke en juridische procedure, richt de projectgroep zich op de volgende procesfasen:
1. Inventarisatie fase.
2. Strategische fase.
3. Aanbestedingsfase.
4. Gunningfase.
5. Implementatiefase.
Voor deze vooraankondiging zijn met name de eerste 2 fasen belangrijk.

De gemeente Altena gebruikt de inventarisatiefase voor het onderzoeken van de markt en dan met name ook het peilen van de belangstelling vanuit lokale en/of regionale leveranciers. Dit doen we door, door middel van een vooraankondiging een eerste analyse te doen van de mogelijke toeleveranciers op het gebied van telefonie, die voldoen aan een aantal minimale eisen. De gemeente Altena bepaalt op basis van de resultaten uit de inventarisatie fase en de getoonde belangstelling uit de vooraankondiging de juiste inkoopstrategie. Op basis van de resultaten van de technische inventarisatie en de wensen vanuit de gemeentelijke projectgroep, de interviews met key-users en een ervaringsonderzoek onder een inwonerspanel zijn een aantal piketpalen geslagen, qua technische en functionele wensen. Deze wensen worden in de aanbestedingsfase vertaald in een programma van eisen en wensen, waarvoor we ook graag in overleg gaan met serieuze marktpartijen.

Een serieuze partij voor ons project dient ten minste te voldoen aan de volgende kenmerken:
• Minimale status van “Excellence” bij KPN. U dient dit aan te tonen door het op verzoek overleggen van uw certificaat Excellence
• Aantoonbare Microsoft 365-kennis en ervaring. U dient dit aan te tonen door het op verzoek overleggen van uw certificaat “Certified Microsoft partner”. In de uiteindelijke aanbesteding dient u dit aan te tonen via een praktische referentie.
• SLA met een bereikbaarheid van 24/7.
• Ten minste ISO 27001 gecertificeerd. U dient dit aan te tonen door het op verzoek overleggen van uw certificaat
• In staat om vaste telefonie, mobiele telefonie en ICT te bedienen.
• Een oplossing aanbieden, die werkend is op de gemeentelijke aansluiting (140183) van de VNG.
• In staat zijn om een telefonievoorziening te leveren, die flexibel en schaalbaar in te zetten is naar behoefte van de gemeente.

Herkent u, uw organisatie, in deze kenmerken en bent u geïnteresseerd in het leveren van de beste telefonieoplossing voor de gemeente Altena, dan nodigen wij u graag uit om uw organisatie aan te melden voor de marktconsultatie. Deze marktconsultatie wordt georganiseerd in week 10 in 2022. Voor de uiteindelijke marktconsultatie worden uiteindelijk drie partijen uitgenodigd om met Altena mee te praten over de technische en functionele eisen.
Van deze drie marktconsultaties wordt een geanonimiseerd verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten. De keuze van deze drie partijen wordt gedaan door de projectgroep. Deze keuze wordt gebaseerd op de informatie die u toevoegt aan uw aanmelding. Altena vraagt u dan ook een vormvrije aanmeldingsbrief toe te voegen in TenderNed. In deze brief leest Altena graag terug, dat uw organisatie voldoet aan de gestelde kenmerken en waarom uw organisatie de beste oplossing gaat leveren aan de gemeente Altena.
Uw aanmelding dient donderdag 20 januari 2022 vóór 12:00 te zijn ingediend via TenderNed.

Bron: Tenderned  zondag 2 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248493

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *