Marktconsultatie Alkmaar Facility Management Software – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Alkmaar Facility Management Software

Alkmaar organiseert een marktconsultatie voor nieuwe software voor Facility Management.

De gemeente Alkmaar gebruikt op dit moment TopDesk als Facility Management Software. Het contract voor TopDesk loopt eind 2022 af. De reacties op deze marktconsultatie zijn een belangrijke informatiebron om te bepalen hoe het vervolgtraject zal worden vormgegeven. Met deze marktconsultatie willen wij inzicht krijgen in de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de markt, inclusief de bijbehorende (licentie)kosten.

Met deze marktconsultatie wil Alkmaar inzicht krijgen in de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de markt, inclusief de bijbehorende (licentie)kosten. De marktconsultatie levert voordelen voor alle betrokken partijen op. De gemeente Alkmaar
constateert wat er mogelijk is en wat er leeft in de markt. Zo helpt de marktconsultatie met het zo goed mogelijk formuleren van onze specificaties, eisen en wensen. Daarnaast kan Alkmaar de ontvangen informatie gebruiken voor het bepalen van een passende wervingsstrategie.

De gemeente Alkmaar is volop in beweging. Zij werkt aan een klantgerichte overheid, waarbij burgers en bedrijven kansen pakken die door de overheid mogelijk worden gemaakt. Daarbij wordt in principe uitgegaan van zelfstandigheid en eigen kracht: doe-democratie. Na de fusie met Graft-De Rijp en Schermer (in 2015) telt de gemeente Alkmaar circa 108.000 inwoners. Zij heeft de ambitie om in 2021 de meest innovatieve 100.000+ gemeente te zijn, waarbij voor de interne organisatie resultaatgericht samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling de uitgangspunten zijn.

Voor de betrokken marktpartijen is er het voordeel dat men al vroegtijdig een beeld heeft van gemeente Alkmaar als organisatie en de voor het project gestelde doelen. De markt kan bijvoorbeeld invloed hebben op eisen die we kunnen opnemen in de aanbestedingsstukken. Hierdoor dragen marktpartijen bij aan het vergroten van de succeskans van de mogelijke aanbesteding en het gehele project.

©Alkmaar 2019

Gemeente Alkmaar wil met deze marktconsultatie verder het volgende bereiken:

– Inzicht krijgen in mogelijkheden op het vlak van functionaliteiten, gebruiksvriendelijkheid, koppelingen, migraties, platformen en informatiebeheer.
– Inzicht krijgen in de huidige technologische stand van zaken op het gebed van FMIS en in toekomstige ontwikkelingen.
– Inzicht verkrijgen in de kosten en de duur van de implementatie van FMIS oplossingen op de markt.
– Inzicht in de kostenstructuur van de verschillende oplossingen.
– Toetsen van onze uitgangspunten.

De volledige organisatie van de gemeente Alkmaar en de uitgevlochten bedrijven (Stadswerk, Haltewerk en Alkmaar Sport), zullen gebruik gaan maken van de oplossing. Dat komt op dit moment neer op:
– 1600 gebruikers
– 204 behandelaars.
Er zal niet gelijktijdig door al deze gebruikers gebruik worden gemaakt van het systeem. De gemeente Alkmaar hoort graag hoe de leverancier omgaat met licentiekosten, gericht op bovenstaande aantallen.
Het huidige systeem genereerde in 2019:
– 20.000 meldingen
– 5.040 wijzigingen
– 11.636 reserveringen en aanvragen

Activiteit Datum
Publicatie Marktconsultatie 12 mei 2021
Uiterste datum stellen vragen 25 mei 2021
Publiceren Nota van Inlichtingen 31 mei 2021
Uiterste inleverdatum reactie op de marktconsultatie 9 juni 2021 12.00 uur
Eindrapport Marktconsultatie Juli 2021

Zie verder:

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300450&PP=ctm/Supplier/publictenders&B=CTMSOLUTION&PS=1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *