Limburg gunt N280 aan Heijmans voor €37 miljoen

De provincie Limburg heeft de opdracht voor verbeteringen aan de N280 bij Roermond voorlopig gegund aan Heijmans. De opdracht omvat onder andere de aanleg van een verdiepte ligging, een parallelstructuur en twee ongelijkvloerse kruisingen. Ook de Looskade wordt opgehoogd en opnieuw ingericht. Met de opdracht (engineering & construct) is een waarde van € 37 miljoen gemoeid.

De N280 verbindt Weert met Roermond. In Roermond is het verkeer op deze weg in de afgelopen jaren drukker geworden, onder meer door de vestiging van een Outlet Center. Dat trekt veel verkeer uit Duitsland en de weg is daar niet op berekend. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat de doorstroming en de verkeersafwikkeling van en naar de stad verbetert en er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

©Limburg 2018

De grootste veranderingen vinden plaats bij Baexem en de Kelperbrug. Nu loopt de N280 door de kern Baexem. In de toekomst komt de N280 aan de rand van de kern te liggen en wordt de Kelperbrug vervangen.

Adviesbureau Wagemaker leverde in 2017 ingenieurswerkzaamheden samen met Kragten, waaronder een provinciaal inpassingsplan en een milieueffectrapportage.

Zie ook:

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-ontvangt-voorlopige-gunning-n280-roermond/

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p32/p3225/a3225rd.pdf

en:

Wagemaker en Kragten gaan aan de slag met N280-West

redactie Auteur

Geef een reactie