LGA verwacht economische groei na Brexit met soepeler aanbestedingsregels – Aanbestedingsnieuws

LGA verwacht economische groei na Brexit met soepeler aanbestedingsregels

De Brexit pakt uit als een grote back to business voor kleine Engelse ondernemers. Dat verwacht tenminste de LGA, de Local Government Association, vergelijkbaar met de Nederlandse VNG. In totaal gaat het volgens de Engelse overheid om een geschatte spend van  £200 miljard. Engeland is nog wel gebonden aan internationale handelsverdragen waar de aanbestedingsrichtlijnen op gebaseerd zijn: het GPA-verdrag en het WTO-verdrag waar het GPA-verdrag onder valt. Dat regime is aanmerkelijk lichter dan de Aanbestedingsrichtlijnen, die ook voor defensie gelden. 

Ook disctricten en lokale overheden verwachten niet dat het afschaffen van het aanbestedingsregime negatieve gevolgen kan hebben. Lokale leveranciers kunnen na de Brexit op grotere schaal worden ingezet.  Bovendien kunnen er minimumeisen worden gesteld ten aanzien van de lonen van het personeel. De LGA liet deze week weten te hopen op een versimpeling van de aanbestedingsregels.De aanbestedingsprocedure duurt 3 tot 18 maanden, dat is volgens de LGA 2x zo lang als bij private inkopen in het bedrijfsleven. “De manier waarop councils hun geld uitgeven heeft grote gevolgen voor de lokale groei en banencreatie. EU-regelgeving over hoe goederen in te kopen, kan dat verstikken en tijd en geld kosten.

Ook Ondernemer Colin Sharp van een financiëel technisch bedrijf: C2F0 verwacht een versterking en meer flexibiliteit van de supply chain. Voorzitter van FSB, (de Engelse Vereniging voor het MKB) Mike Cherry is opgelucht dat het vertrouwen terugveert op het einde van 2016 en de daling goedmaakt die men zag in de aanloop van het EU-referendum en de aanvankelijke fallout. 

De mogelijk positieve effecten op het kleinere handelsverkeer werden al begin dit jaar voorspeld. Door de Brexit wordt het naar verwachting minder complex en daarmee ook aantrekkelijker om zaken te doen met het Engelse bedrijfsleven, aldus Professor Economie Patrick Minford, in de Financial Times van 16 maart 2017.

Bron: LGA, 17 augustus 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *