Leveringen voor groenrenovatie de Bilt – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Leveringen voor groenrenovatie de Bilt

De opdracht in deze openbare aanbesteding heeft betrekking op renovaties van het openbaar groen in gemeente De Bilt. Voor deze renovaties is het Groenrenovatieplan 2020 – 2030 vastgesteld, met uitgangspunten en planning voor de renovaties voor de komende tien jaar. Doel van de renovaties is meerjarige duurzame kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en versterking van de biodiversiteit. De aanbestedende dienst beoogt met de opdracht te komen tot een duurzame inrichting van de openbare ruimte, die tegemoet komt aan de wensen van haar inwoners en past binnen de kaders en budgetten die daarvoor gesteld zijn. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente De Bilt met maximaal twee partijen een raamovereenkomst te sluiten voor de levering van plantmateriaal voor groenrenovaties in de periode 8 november 2021 – 31 oktober 2028. Per renovatieproject wordt via een minicompetitie een partij bepaald voor de voorbereiding en uitvoering ervan. Deze minicompetitie bepaalt uit de twee geselecteerde leveranciers de partij voor levering plantmateriaal.

De opdracht omvat de levering van materialen ten behoeve van de inrichting van de groene openbare ruimte. Hierbij moet gedacht worden aan parken, plantsoenen en bermen. Ook de versterking van de biodiversiteit en de inboet maken onderdeel uit van de werken. Bospercelen worden uitdrukkelijk uitgesloten van de aanbesteding. Naar inschatting gaat het om jaarlijks 15.000 m2. De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst bedraagt drie jaar en kent de mogelijkheid tot verlenging van twee keer twee jaar. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 8 november 2021 met als uiterlijke expiratiedatum 31 oktober 2028. Beoordeling van inschrijvingen vindt plaats door toepassing van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 14 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235836

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *