Levering veegmachines Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Levering veegmachines Den Haag

Foto: Entreeding.com (bewerkt) Illustratief 

Het Haags Veegbedrijf (HVB), onderdeel van de Dienst Stadsbeheer, is binnen de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Bij het reinigen van de openbare ruimte maakt het HVB gebruik van veegmachines. De nu in gebruik zijnde grote veegmachines ( ≥ 3 m3 netto cf. NEN-EN 15429) zijn toe aan vervanging. Met  deze
aanbesteding wenst de gemeente Den Haag een raamovereenkomst af te sluiten ten behoeve van de vervanging van de grote veegmachines die gedurende de looptijd aan het einde van de levensduur komen.

Tot de scope van de opdracht behoort het op afroep en naar behoefte leveren van de volgende voertuigen inclusief dienstverlening:
•  maximaal twaalf (12) grote veegmachines gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Onder de raamovereenkomst kunnen zowel elektrische- als veegmachines op fossiele brandstof worden afgeroepen tot het maximum aantal voertuigen. Op korte termijn is er de behoefte aan in ieder geval zes grote veegmachines;
• Het repareren en onderhouden van de geleverde elektrische veegmachines of veegmachines op fossiele brandstof voor de duur van zes jaar vanaf het moment van acceptatie.

De gemeente Den Haag wil zo veel mogelijk overgaan op de aanschaf van elektrische veegmachines. De ontwikkeling van deze machines is volop in beweging en de gemeente kan nog niet overzien of enkel elektrische machines in de totale behoefte kunnen voorzien. De afname van elektrische veegmachines is onder andere afhankelijk van de technische ontwikkelingen van de machines zelf, het beschikbare budget voor de aanschaf van de veegmachines én van de capaciteit van het stroomnetwerk op de locaties van het HVB. Om in te kunnen spelen op de genoemde factoren wenst de gemeente Den Haag een raamovereenkomst af te sluiten voor zowel elektrische- als veegmachines op fossiele brandstoffen. Zo kan wanneer de behoefte ontstaat voor de aanschaf van een nieuwe machine de keuze gemaakt worden voor het type aandrijving van de veegmachine. Naar verwachting zullen de eerste zes machines in 2022 worden afgenomen. In de periode 2025-2026 zal er naar verwachting behoefte ontstaan aan de afname van maximaal zes machines welke de gemeente (na verlenging) onder de raamovereenkomst kan afnemen. De genoemde omschrijvingen en aantallen zijn ter indicatie en zijn derhalve niet leidend. Den Haag heeft het voornemen om met één leverancier een raamovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de levering van grote veegmachines voor een initiële termijn van twee jaar, met aan Den Haag eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee maal één  jaar. Na acceptatie van iedere afzonderlijke veegmachine door Den Haag gaat een reparatie- en onderhoudsovereenkomst in voor de duur van zes jaar per veegmachine. De te leveren producten en bijbehorende specificaties, eisen, voorwaarden en dienstverlening staan
nader omschreven in het Programma van Eisen dat is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De Opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare Aanbestedingsprocedure. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned zondag 20 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252969

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *