Levering van standaard softwarelicenties Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Levering van standaard softwarelicenties Veenendaal

Foto: Pixabay.com

Veenendaal heeft momenteel geen contract voor het leveren van licenties op het gebied van standaard software. Het is het voornemen van de aanbestedende dienst om op 1 april 2024, één raamovereenkomst actief te hebben met één leverancier voor het leveren van licenties en dienstverlening op het gebied van standaard software. De opdrachtnemer dient daarom in staat te zijn om een groot assortiment standaardsoftware te kunnen leveren. De aanbestedende dienst verstaat onder standaard software, software die reeds ontwikkeld is en inzetbaar is door verschillende organisaties. De functionaliteiten van de software zijn gemaakt met het oog op het automatiseren en optimaliseren van een bestaand proces dat volgens een vaste volgorde
geschiedt. Verder valt aanpalende dienstverlening zoals consultancy, configuratie, implementatie met een waarde tot 30% van de (totale) aanschafwaarde van standaard software binnen de scope.

De aanbestedende dienst spendeert op dit moment jaarlijks rond de €2.000.000,- aan software, bijbehorende licenties en/of gebruiksrecht inclusief support, onderhoud en aanvullende diensten. Voor de komende jaren verwacht de aanbestedende dienst een toename aan uitgaven voor software, bijbehorende licenties en/of gebruiksrecht inclusief support, onderhoud en aanvullende diensten. De Aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De raamovereenkomst gaat in op 1 april 2024 en heeft een vaste looptijd van twee jaar. Na deze periode kan de opdrachtgever de raamovereenkomst verlengen met maximaal tweemaal één jaar. De procedure die gevolgd wordt is de openbare.

 

Bron: Tenderned dinsdag 31 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315048

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *