Levering van gladheidsbestrijdingsmaterieel Woerden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Levering van gladheidsbestrijdingsmaterieel Woerden

Foto: © Gemeente Woerden

De opdrachtgever is in het van plan om via deze aanbesteding  een overeenkomst af te sluiten voor de levering van de volgende producten en diensten:
1) Zoutstrooiers inclusief een reparatie en onderhoudscontract
2) Software ten behoeve van de routegeleiding en automatische instellingen van de zoutstrooier
3) Optimalisatie van de routes in het strooiareaal.

Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. Opdrachtgever heeft gekozen voor een indeling in één perceel omdat de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van de opdracht essentieel is voor de kwaliteit van het resultaat van de
opdracht. Er bestaat de mogelijkheid om op locatie deel te nemen aan een schouw op 21 september 2021 van 09.30 -1 10.30 uur op locatie 1 en van 11.00 – 12.00 uur op locatie 2.  U kunt zich hiervoor uiterlijk tot twee werkdagen voor de datum van de schouw aanmelden (via e-mail) bij de contactpersoon van de aanbesteding. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord.
Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend voor de nota van inlichtingen.
De volgende onderdelen zijn te bezichtigen tijdens de schouw:
1. De te vervangen zoutstrooiers (zowel de opzet als de aanhangwagenstrooiers)
2. Bestaande sneeuwploegen.

NDR : Er wordt in de leidraad verder met geen woord gerept over de schouwlocaties. Uit de fotobijlage vermoeden we dat het gaat om “De Trip, Utrecht”en “de Bruyn, Oudewater”, maar wat dan locatie 1 is en 2 geen idee. Ook vinden wij de aantallen te leveren zoutstrooiers niet terug, of het zou zo moeten zijn dat de aantallen dienen te worden afgeleid uit de fotobijlage. Het PvE is wel duidelijk over de inhoud van de levering per item. Over een inruil hebben we niets kunnen vinden, en dat maakt een schouw ook niet logisch kwa toegevoegde waarde bovenop het PvE. Maar goed het kan natuurlijk ook aan ons liggen.

De levertijd is steevast 12 weken. De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van viermaal met maximaal twee jaar per verlenging.  De procedure is de Europees openbare procedure en de gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 9 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237729

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *