Levering van bomen en beplanting Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Levering van bomen en beplanting Gorinchem

Foto: Pexels.com

Gorinchem is een stad met 36.000 inwoners en heeft een historische binnenstad welke met haar groene vestingwallen de grootste vesting van Nederland vormt. De stad ligt zeer centraal in Nederland. De opdracht bestaat uit levering van bomen en beplanting voor de gemeente Gorinchem. De leveringen hebben grotendeels betrekking op inboet van bestaand areaal en plantmateriaal dat door de eigen buitendienst wordt aangeplant. Voor projecten maakt de aanbestedende dienst gebruik van de mogelijkheid om het plantmateriaal te laten leveren door de uitvoerend aannemer. In veel gevallen wordt dit gecombineerd met een onderhoudscontract incl. inboetverplichting. Het leveren van plantmateriaal voor aanleg projecten valt dus uitdrukkelijk buiten de scope van de opdracht.
De aanbesteding is opgedeeld in twee percelen:
Perceel 1: Levering bomen
Perceel 2: levering heesters en vaste planten 

Er kan ingeschreven worden op beide percelen, indien hiervoor gekozen wordt kiest dient men zich ervan te overtuigen dat indien men beide percelen gegund krijgt ook de gevraagde leveringen en dienstverlening ook daadwerkelijk kunt leveren.
Vanzelfsprekend geld dit ook voor die gevallen dat u ingeschreven heeft op beide percelen, maar slechts één perceel gegund krijgt. Het is niet toegestaan om uw inschrijving terug te trekken nadat de uiterlijke datum van inschrijving is verstreken.
Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld een korting te geven voor die gevallen zij beide percelen gegund krijgen. Eventuele efficiëntievoordelen kunt u hier benoemen uitgedrukt in een percentage. Dit kortingspercentage dient bij iedere deellevering verrekend te worden.

Deze openbare aanbestedingsprocedure heeft tot doel een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor een periode van 1 jaar met een optie om nog eens driemaal met één jaar te verlengen. De Aanbestedende dienst heeft het voornemen 15 oktober 2021 te hanteren als startdatum van de Raamovereenkomst.

Bron : Tenderned 17 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230464

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *