Levering Tankautospuiten Brabant-Noord en Limburg-Noord – Aanbestedingsnieuws

Levering Tankautospuiten Brabant-Noord en Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord en Limburg-Noord heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van blusvoretuigen. Het gaat om het Afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van Tankautospuiten 4×2 en 4×4 t.b.v. Veiligheidsregio Brabant-Noord en Limburg-Noord. Bij maximal

©Brandweer IJsselland 2021
(fragment)

e levering gaat het om 22 voertuigen.

De Veiligheidsregio’s geven de voorkeur aan de opdracht weg te zetten bij 1 leverancier, voor eenvoud in onderhoud en gebruik.
Uit de aanbestedingsleidraad:
Omvang van de opdracht:
Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Het betreft de levering van 9st 4×2 en 3st 4×4 voor de VRBN.
• Daarnaast wenst VRBN optioneel nog 4 zogenaamde reserve TS-en uit de overeenkomst af te
kunnen nemen. Bestelling van deze 4 voertuigen is afhankelijk van nog vast te stellen beleid en
borging van de benodigde financiële middelen.
• Als VRBN door verandering van beleid of onvoorzienbare omstandigheden meer dan het genoemde aantal voertuigen nodig blijkt te hebben kunnen deze binnen de overeenkomst besteld
worden. Voor VRBN betreft dit maximaal 2 st.
Veiligheidsregio Limburg-Noord
• Het betreft de levering van 8st 4×4 en 2st 4×2 voor de VRLN.
• Optioneel 2 voertuigen (4×2 of 4×4)
• Als VRLN door verandering van beleid of onvoorzienbare omstandigheden meer dan het genoemde aantal voertuigen nodig blijkt te hebben kunnen deze binnen de overeenkomst besteld
worden. Voor VRLN betreft dit maximaal 2 st.
Waarde:
Het gunningscriterium kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de waarde die wordt bepaald aan
de hand van de sub-gunningscriteria G1 t/m G4
Kwaliteit Gunningscriterium Max. Waarde
G1 4×2: functionaliteit/ergonomie opbouw €242.000
G1 4×4: functionaliteit/ergonomie opbouw €242.000
G2 4×2: functionaliteit chassis €52.000
G2 4×4: functionaliteit chassis €52.000
G3 Volledige Garantie €88.000
G4 Levertijd onderdelen €30.000 +
Totale waarde: €706.000
Zie ook:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339609

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *