Levering straatmeubilair gemeente Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Levering straatmeubilair gemeente Hoeksche Waard

foto: Google Streetview

De aanleiding van deze aanbesteding is dat de gemeente Hoeksche Waard een raamovereenkomst wil afsluiten voor het leveren op afroep van straatmeubilair. De opdracht betreft de levering van straatmeubilair welke de gemeente gebruikt ter aanvulling en vervanging. Onder straatmeubilair wordt in deze opdracht verstaan:
• Afvalbakken
• Bankjes
• Hekjes
• Beweegbare palen
• Uitneembare palen
• Diamantkoppaaltjes
• Zoneportaaltjes
• Fietsnietjes
Het te leveren straatmeubilair dient gedurende de looptijd van de overeenkomst leverbaar en ongewijzigd te zijn. Montage, onderhoud en voorraadbeheer worden zelf door de afdeling Buitendienst van de gemeente uitgevoerd en vallen buiten de scope van de opdracht. De verwachte omvang van de totale opdracht (voor alle percelen tezamen) bedraagt jaarlijks circa €70.000,- excl. btw per jaar. Aan deze opgave kan door inschrijvers geen rechten worden ontleend.
Voor het straatmeubilair is het belangrijk dat deze gelijkwaardig zijn aan het huidige straatmeubilair. Verder dient het straatmeubilair te voldoen aan het Programma van Eisen. Er is geen huidige voorraad beschikbaar, dus van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze direct na ingang van de overeenkomst instaat is het straatmeubilair te leveren indien dit wordt besteld.

De aanbesteding is opgedeeld in drie percelen.

Perceel 1: Afvalbakken
Hieronder vallen standaard afvalbakken in twee maten binnen de gemeente en afvalbakken specifiek voor het centrum.
Perceel 2: Bankjes
Hieronder vallen houten banken en stalen banken.
Perceel 3: Hekjes, beweegbare palen en overige zoals lage hekjes, geleide hekjes, zoneportaaltjes, fietsnietjes, beweegbare-/flexpalen, uitneembare
palen en diamantkoppaaltjes

Per perceel wordt, in geval van gunning, een raamovereenkomst afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijver(s) kan/kunnen inschrijven op één of meerdere percelen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om een combinatie van percelen of alle percelen aan dezelfde inschrijver te gunnen.

De ingangsdatum van de te sluiten raamovereenkomst is 14 oktober 2024. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee jaar. De
overeenkomst kan één keer worden verlengd voor de duur van twee jaar.

Bron: Tenderned dinsdag 9 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342445

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *