Levering Microsoft software voor Justitie EAP – Aanbestedingsnieuws

Levering Microsoft software voor Justitie EAP

Onderhavige aanbesteding heeft samengevat betrekking op de levering van standaardprogrammatuur en de daaraan gerelateerde dienstverlening ten behoeve van de Staat der Nederlanden en een aantal zelfstandig bestuursorganen.

Software
Ict softwar

De opdracht is een raamovereenkomst voor de duur van 24 maanden.

Per Perceel worden de Inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de ‘gewogen factor methode’. Hierin worden zowel de kwalitatieve criteria als de financiële criteria in punten uitgedrukt, waarna de gewogen punten bij elkaar worden opgeteld.

De opdracht is uitgezet via Mercell en er moet aldus ook worden deelgenomen. 

Onder de reikwijdte van de opdracht vallen, getuige de beschrijvende documenten: 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
• Bestuursdepartement, inclusief alle organisatieonderdelen1
• Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
• Justitiële Informatiedienst (Justid)
• Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
• Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
• Dienst JUSTIS (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening)
• Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
• Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
• Justitiële ICT Organisatie (JIO)
• Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
• Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
• Openbaar Ministerie (OM)
• Hoge Raad der Nederlanden
• de Raad voor de Rechtspraak
Publiekrechtelijke instellingen behorend tot het ministerie van Financiën (FIN)
• Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Publiekrechtelijke instellingen behorend tot het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
• Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
• Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN)
• Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
• De Raad voor Rechtsbijstand
• Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
• Reclassering Nederland
• Het Schadefonds Geweldsmisdrijven
Publiekrechtelijke instellingen behorend tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK)
• Kiesraad
• Het Huis voor Klokkenluiders

De opdracht bestaat uit verschillende percelen.  : Per Perceel worden de Inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de ‘gewogen factor methode’. Hierin worden zowel de kwalitatieve criteria als de financiële criteria in punten uitgedrukt, waarna de gewogen punten bij elkaar worden opgeteld.

Packages

 Levering van Standaardprogrammatuur en Dienstverlening van Vendor Microsoft
Additional information:
 Documents
 Qualification questions
RFT mailing address:
Den Haag
Netherlands
 Levering van Standaardprogrammatuur en Dienstverlening van alle overige Vendors, niet Microsoft
Additional information:
 Documents
 Qualification questions
RFT mailing address:
Den Haag
Netherlands

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=401616&B=

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/333779

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *