Levering hoogwerker gemeente Smallingerland – Aanbestedingsnieuws

Levering hoogwerker gemeente Smallingerland

Tek: ©Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland voorziet door middel van de eigen gemeentelijke dienst in het beheer van de openbare ruimte. De gemeente is van plan om een hoogwerker aan te schaffen. De doelstelling van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één inschrijver. Geïnteresseerde
ondernemers worden uitgenodigd op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. De opdracht wordt aan de inschrijver gegund die de beste aanbieding op basis van prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan (laagste PKV). 

De afmetingen en gewichten en overige technische specificaties van de hoogwerker dienen de afmetingen te benaderen van de oude hoogwerker, voertuig type MAN TGM 13.240 4×4 BL/3650. Deze hoogwerker voldeed uitstekend aan zijn taak. Voor eventuele afwijkingen dient u met gebruik van de Nota van Inlichtingen toestemming te vragen.

De afmetingen van de oude hoogwerker (zie figuur bij dit artikel) zijn:

  • Totale lengte (Lges) in transportstand ca. 8,01 m
  • Doorrij hoogte (Bh) in transportstand ca. 3,71 m
  • Voertuigbreedte max ca. 2,54 m
  • Overhang voor (Uv) ca. 1,55 m
  • Wielbasis (R) van het voertuig ca. 3,65 m
  • Overhang achter (Uh) ca. 2,81 m
  • Plaatsing (P) ca. 1,70 m

De werkhoogte moet 23 meter zijn, zijdelings bereik ca 16,5 meter. Alle andere eisen zijn genoemd in het PvE.

Een geïnteresseerde ondernemer is vrij om binnen de regels van de Aanbestedingswet 2012 en de aanbestedingsleidraad in te schrijven als individuele ondernemer, met of zonder onderaannemers, dan wel in de vorm van een samenwerkingsverband van ondernemers (“een combinatie”). Een ondernemer mag slechts één inschrijving indienen, zelfstandig dan wel als deelnemer in een combinatie. Een
inschrijver mag niet tevens als derde deelnemen aan deze aanbestedingsprocedure.

De opdracht wordt per perceel aan de inschrijver gegund die de beste aanbieding op basis van prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan (beste PKV). Ter beoordeling worden de volgende gunningcriteria gehanteerd:

  • Prijs
  • Garantie
  • Levertijd

De aanbestedende dienst behoudt zicht het recht voor van een inschrijver nadere toelichting te verlangen ten aanzien van de door hem ingediende inschrijving.

Bron: Tenderned 19 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211974

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *