Levering en onderhoud netwerkcomponenten universiteit Wageningen – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud netwerkcomponenten universiteit Wageningen

Foto: Pexels.com

Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve van de levering en onderhoud van netwerkapparatuur. De aanbesteding wordt uitgevoerd conform de Europese Richtlijn 2014/24/EU, voor Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012. Op de aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.
De overeenkomst wordt afgesloten met een initiële looptijd van drie jaar ingaande op 1 november 2021, met een optie tot verlenging van de overeenkomst met één jaar, tenzij de maximale waarde van de raamovereenkomst eerder wordt bereikt.
Onder de levering en het onderhoud van netwerkapparatuur en de ondersteuning en advisering inzake alle netwerk gerelateerde onderwerpen wordt in ieder geval het volgende verstaan:
• Levering van netwerkapparatuur van verschillende fabrikanten.
• Het uitvragen van offertes voor netwerkapparatuur bij fabrikanten.
• Het leveren/ inkopen van fabrikanten support.
• Onderhoud verzorgen op een gelimiteerd gedeelte van de huidige en toekomstige installed base.
• Ondersteuning, informatie en adviezen leveren betreffende o.a. onderhoud, vervanging, functionele mogelijkheden, oplossingsrichtingen en ontwikkelingen m.b.t netwerken en netwerkapparatuur.

Aan de basis van de IT-dienstverlening die de aanbestedende dienst biedt aan medewerkers, studenten en research partners ligt WURnet dat in zijn geheel door de IT-afdeling van het facilitair bedrijf van de aanbestedende dienst, FB-IT, beheerd wordt. Medewerkers en studenten maken steeds intensiever gebruik van WURnet, vragen meer functionaliteit, flexibiliteit, capaciteit en veiligheid. Deze vragen zorgen op hun beurt voor een voortdurende behoefte aan aanpassen, uitbreiden en up-to-date houden
van WURnet. WURnet is opgebouwd rondom Cisco switches, WiFi AP’s en controllers, Fortinet firewalls, F5 loadbalancers en Cisco ISE t.b.v. access control. Het campusnetwerk in Wageningen en de overige locaties is opgebouwd volgens het drielagen-model
(core, distributie, access) en heeft ongeveer 60.000 access-poorten. Naast de grootste locatie in Wageningen met 16.000 medewerkers/studenten beslaat het netwerk 24 locaties in Nederland.

De aanbesteding is niet opgedeeld in percelen. De aanbestedende dienst wenst, in het kader van de beheersbaarheid, één opdrachtnemer te selecteren, zodat er één beheersbaar ICT-platform overeind blijft en er één aanspreekpunt is met betrekking tot support. De netwerkelementen binnen het netwerk van de aanbestedende dienst zijn in vergaande mate in onderlinge afhankelijkheid met elkaar verbonden. De aanbestedende dienst wil niet geconfronteerd worden met nadelige gevolgen, bijvoorbeeld dat partijen naar elkaar verwijzen bij (ver)storingen in de onderliggende techniek van de netwerkelementen.

Het kenmerk van gunnen op waarde is dat kwaliteit vertaald wordt in een meerwaarde in euro’s en zo vergeleken wordt met de prijs. Onder meerwaarde wordt verstaan: de waarde in euro’s die de inschrijving voor de aanbestedende dienst heeft bovenop de waarde van een inschrijving die alleen aan de minimumeisen voldoet.  De offerteprijs wordt verminderd met de gescoorde totale
meerwaarde. Het resultaat is de evaluatieprijs in € (EP).  De inschrijver met de laagste evaluatieprijs heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding (PKV).

Bron: Tenderned donderdag 5 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235258

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *