Levering en onderhoud bedrijfswagens leerwerkbedrijf Stark Hoogeveen – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud bedrijfswagens leerwerkbedrijf Stark Hoogeveen

Stark is een leerwerkbedrijf gevestigd in Hoogeveen. Als leerwerkbedrijf voert Stark voor de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe delen van de Participatiewet, inclusief de oude wet Sociale Werkvoorziening, uit. Stark is ontstaan op 1 januari 2019. Het betreft de gedeeltelijke voortzetting van Alescon, een samenwerkingsverband van zes gemeenten, waarbij dit bedrijf werd gesplitst in twee nieuwe organisaties. Stark maakt gebruik van diverse bedrijfswagens die ingezet worden in de diverse diensten van Stark. Een deel van deze wagens is aan vervanging toe. Begin 2020 is besloten dat de aanschaf van
voertuigen zal plaatsvinden via koop en niet meer via lease. Door de coronamaatregelen heeft Stark de leasecontracten bij de huidige leveranciers verlengd met 12 maanden. 
De nu door Stark af te nemen bedrijfswagens gaan in de meeste gevallen de huidige in gebruik zijnde bedrijfswagens vervangen. De inruil van de oude bedrijfswagens maakt geen deel uit van deze aanbesteding.

Het doel van deze openbare aanbesteding is raamovereenkomsten te sluiten met maximaal drie contractpartijen die in staat zijn om bedrijfswagens te leveren, alsmede het onderhoud en de service. Op het moment van vervanging en/of uitbreiding van het wagenpark worden de drie gecontracteerde opdrachtnemers door minicompetitie in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van een offerte voor de nader te specificeren bedrijfswagen. Elke minicompetitie wordt uitgevraagd bij de drie leveranciers binnen de raamovereenkomst, die daardoor voortdurend de kans krijgen een bedrijfswagen aan Stark te leveren. De beste offerte krijgt de opdracht.  Minicompetities bieden Stark de mogelijkheid stapsgewijs een toekomstbestendig en duurzame
vervanging van het wagenpark te realiseren, waarbij nadere eisen worden gesteld in het kader van de aandrijving en/of brandstof om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2-uitstoot en fijnstof.
In totaal betreft de uitvraag in minicompetitie ca. 15 stuks. De eerste auto die vervangen wordt (is tevens prijsaspect in deze aanbesteding) betreft een Citroen Jumpy 2.0 HDI. Op voorhand is geen garantie aan inschrijver af te geven over de omvang van de opdracht. Stark is, gezien de taak waarvoor zij gesteld staat, als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, een
dynamische organisatie. Dit kan zijn weerslag hebben op de te sluiten raamovereenkomsten.

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor vier jaar vast en drie verlengingsopties van twee jaar. Er is dus sprake van een contractduur van maximaal tien jaar. In afwijking van de aanbestedingswet heeft Stark gekozen voor een langere looptijd dan vier jaar. De gekozen contractduur wordt meer passend geacht omdat de afschrijvingstermijn en technische levensduur van de bedrijfswagens tenminste tien jaren betreft en tussen nu en tien jaar verder het gehele wagenpark eenmaal is vervangen.
De inwerkingtreding van de overeenkomsten is voorzien met ingang van 1 oktober 2021, 

Bron: Tenderned 30 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231523

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *