Levering bomen wandelend bos Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Levering bomen wandelend bos Leeuwarden

Impressie: © Gemeente Leeuwarden

Het kunstproject Wandelend Bos laat een symbiotische kijk op de wereld zien. Het bos trekt door de stad als een ‘speelse en serieuze demonstratie’. De omgekeerde wereld: De bomen ‘wandelen’. Ze houden ons een spiegel voor en ze vragen ons anders naar de stad en de natuur te leren kijken. Wordt het niet tijd onze steden en cultuurgronden als onderdeel van de natuur te leren zien? Leeuwarden met zijn ommeland als één samenhangend geheel. De stad als wonderlijk, schoon en rijk ecosysteem. 

In het kader van de eerste ARCADIA produceren lF2028 en de gemeente Leeuwarden het project BOSK. Een project waarin
de natuur – een heus bos – letterlijk de stad Leeuwarden in wandelt. Een groene karavaan van meer dan duizend bomen die
geen dag hetzelfde is. BOSK is meer dan het Wandelend Bos. Het is een eigentijds podium dat als aanjager fungeert voor ‘groeneculturele’ activiteiten in de gehele provincie. BOSK mobiliseert de sociale energie met een breed participatie-, educatie- en verdiepingsprogramma. Bewoners, ondernemers en bedrijven, opleidingen, organisaties en cultuurmakers – iedereen wordt
gestimuleerd mee te doen om van BOSK een succes te maken.

Het werk in deze aanbesteding die tot een raamovereenkomst moet leiden,  bestaat in hoofdzaak uit:
a. Leverantie van bomen;
b. Labelen van bomen;
b. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De leveranties starten op 1 januari 2022 en lopen t/m april 2022. Tussen mei en augustus ‘wandelt’ het bos door de stad. Incidenteel kunnen er leveranties plaatsvinden van mei t/m december. De overeenkomst eindigt 30 december 2022.
Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht. Hierbij zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn uit te voeren. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.
  De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de werklocatie.

O, ja het gunningscriterium is de laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 26 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236574

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *