Leveren van video en animatieproducties TNO – Aanbestedingsnieuws

Leveren van video en animatieproducties TNO

Foto: Pexels.com

Om maximaal impact te bereiken geeft de afdeling M&C ( Marketing en Communications)samen met haar opdrachtgevers richting en invulling aan effectieve en vernieuwende marketingcommunicatie van TNO. M&C draagt bij aan een positieve profilering, positionering en reputatie van TNO als innovatiepartner en werkgever, door een consistente en eenduidige boodschap uit te dragen. Interactie en synergie zijn daarbij onmisbaar. Op dit moment werkt TNO samen met acht leveranciers inzake de inzet van video- en animatieproducties waarbij de samenwerking wordt afgerond. Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen de verschillende leveranciers op het gebied van video- en animatieproducties qua vaardigheden. De expertise en sterke kanten van de leveranciers worden daardoor niet optimaal door TNO benut. In de nieuwe situatie wil TNO de expertises met bijbehorende vaardigheden van leveranciers optimaal gaan benutten. M&C is daarom op zoek naar vier bedrijven die video- & animatieproducties kunnen produceren en leveren. Video en animaties worden door TNO gebruikt ter begeleiding van tekstuele informatie. Gebleken is dat met de komst van digitale media, de inzet van bewegend beeld laagdrempelig is geworden. TNO ziet dat de afgelopen jaren een toename is in de mate waarin video wordt ingezet in de communicatiemix. De verwachting is dat ook de komende jaren video een belangrijk medium blijft binnen de communicatiediscipline van TNO. Gezocht wordt naar videobedrijven die verschillende communicatiemiddelen kunnen leveren. Deze middelen variëren van video’s, smarticles, podcast tot meer niche targeting. De kwaliteit van inhoud en vorm van deze beeldcommunicatie moeten goed geborgd zijn.
M&C is daarom op zoek naar een viertal betrouwbare videobedrijven die allen ruime ervaring hebben met het produceren van
videocontent over uiteenlopende onderwerpen binnen het werkveld van TNO en dus de middelen kunnen leveren die passend
zijn bij de positionering van het merk TNO. Een van deze videobedrijven dient in het bezit te zijn van een ABDO-certificering
die voldoet aan de door TNO opgestelde security eisen om audiovisuele opnamen te mogen maken op beveiligde TNO FSCC
locaties. De expertises en specialismen die nodig zijn voor deze opdracht zijn in videostijlen te verdelen. Deze stijlen worden in deze aanbesteding als percelen in de markt gezet:

Videostijl 1 Realistisch
o Perceel 1 Video
o Perceel 2 Video met ABDO certificering

Videostijl 2 Animatie:
o Perceel 3 Animatie

Videostijl 3 Vlogs:
o Perceel 4 Vlogs

Het doel van deze aanbesteding is het voornemen van TNO tot het sluiten van vier raamovereenkomsten: één
raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor het leveren van videoproducties. Een raamovereenkomst
die TNO-breed de behoefte kan afdekken voor de inzet van video- en animatieproducties. De vier raamovereenkomsten met videobedrijven (4 percelen) worden allen aangegaan voor een periode van twee jaar. de ingangsdatum is beoogd voor 15 november 2021 en eindigt, zonder dat opzegging vereist is, van rechtswege op 14 november 2023. TNO is gerechtigd, doch niet verplicht, de raamovereenkomst per perceel zonder wijziging van de voorwaarden eenzijdig te verlengen met twee periodes van één jaar, ingaande 15 november 2023 en 15 november 2024. De geïnteresseerde mag een inschrijving indienen voor maximaal twee percelen naar keuze. 

Bron: Tenderned 3 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229209

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *