Leveren van boomsubstraten Groningen (stad) – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Leveren van boomsubstraten Groningen (stad)

Oostersingel. Foto: Google Streetview

De huidige overeenkomst van de gemeente Groningen (Opdrachtgever) eindigt per 2 oktober 2021. Doel van deze aanbesteding is: het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van boomsubstraten en het geven van advies over op te waarderen grond. De looptijd van de opdracht bedraagt twee jaren met een optionele verlenging van een
periode van twee keer één  jaar. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan de optionele verlenging. Opdrachtgever wil graag voortdurend een goede kwaliteit van de te leveren boomsubstraten waarborgen, daarom worden Boomsubstraten door middel van dit raamcontract door de gemeente Groningen ingekocht. Ingekochte substraten worden ter beschikking gesteld aan de aannemer op de (project)locatie. Opdracht gever wenst te allen tijde te kunnen beschikken over 10m
3 per gevraagd
Substraat. De gevraagde Boomsubstraten zijn:

• Lavasubstraat grof: lavagranulaat 100 – 150 (max 10% fractie 80) met voedingssubstraat bomen
• Lavasubstraat fijn: lavagranulaat 16 – 32 met voedingssubstraat bomen
• Bomenzand
• Bomengrond
• Voedingssubstraat bomen

een overzicht van de geschatte hoeveelheden Boomsubstraten die per jaar door opdrachtgever gebruikt worden.
Lavasubstraat grof: 2400m3
Lavasubstraat fijn: 1400m3
Bomenzand: 350m3
Bomengrond: 500m3
Voedingssubstraat: 350m3
De geschatte totaalafname per jaar is 5000m3 De geschatte waarde van de raamovereenkomst is €250.000,- per jaar.

Inschrijver mag zelf invulling geven hoe hij de boomsubstraten ter beschikking stelt aan opdrachtgever. Opdrachtgever vraagt ook advies uit over op te waarderen grond. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het opwaardeer advies uit te vragen bij een andere partij indien inschrijver geen marktconforme prijzen hanteert. Opdrachtgever behoudt zich ook het recht voor om speciale boomsubstraten buiten deze overeenkomst in de markt te zetten. Er is sprake van een raamovereenkomst voor leveringen. De aanbesteding wordt gedaan door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen vertegenwoordigd door de SSC Inkoop van de gemeente Groningen. De aanbesteding heeft betrekking op de afdelingen
Stadsbeheer en Stadsingenieurs, maar overige afdelingen mogen ook gebruik maken van het raamcontract.

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen deze opdracht door middel van de zgn. openbare procedure in de markt te zetten. Opdrachtgever zal geen prijsonderhandelingen voeren. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door het uitbrengen van de inschrijving en dat de inschrijver slechts één gelegenheid krijgt om een concurrerende prijs aan te bieden. De opdracht zal worden gegund aan de Inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste PKV) heeft ingediend.

Bron: Tenderned zaterdag 14 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235909

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *