Leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen Maassluis – Aanbestedingsnieuws

Leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen Maassluis

Illustratie: Pixabay.com

De titel van deze aanbesteding  is “Leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen ten behoeve van het omgekeerd inzamelen van afvalstoffen en grondstoffen – Gemeente Maassluis”. Niet dat het enig nut heeft of draagvlak onder bewoners, maar gemeenten zijn enthousiast aldus Wikipedia over omgekeerd inzamelen . zo ook Maassluis.

Gemeente Maassluis wil het komende jaar gefaseerd omschakelen naar omgekeerd inzamelen. De gemeente is van plan om bestaande ondergrondse containers hiervoor aan te passen, en zal deze ook in aantal uitbreiden. Daarnaast wordt voorzien in de invoering van minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton (OPK) bij de laagbouw en het vervangen van de bestaande minicontainer voor restafval door een nieuwe container voor de inzameling van plastic, metalen en drankenkartons verpakkingen (PMD). Gezien de omvang van de opdracht wordt een Europees aanbestedingstraject doorlopen.

In het huisvuil zitten nog veel materialen die hergebruikt kunnen worden. Als de inwoners meer verpakkingsplastic, papier, blik, textiel, etensresten en tuinafval apart aanbieden kunnen met dit ‘afval’ nieuwe producten worden gemaakt.
Bovendien worden de kosten voor het verwerken van ons afval fors minder. Daarom stapt de gemeente Maassluis
over op een andere manier van afval inzamelen. Want hoe minder restafval er overblijft, hoe beter. De Zwaluwstraat had in Maassluis de primeur om met de nieuwe manier van afval inzamelen kennis te maken. Uit de eerste ervaringen is gebleken dat deze bewoners meer grondstoffen uit het afval halen dan in de oude situatie. Daarom voert de gemeente Maassluis nu wijk voor wijk het nieuwe inzamelen in. De Vogelwijk is na de zomer van 2021 als eerste laagbouwwijk aan de beurt. Eind 2022 zou het nieuwe inzamelen in heel Maassluis doorgevoerd moeten zijn.

Bewoners van een laagbouwwoning ontvangen van de gemeente een extra minicontainer. De minicontainer (groene
deksel) voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft-afval) heeft men al. De grijze minicontainer voor restafval
zal worden vervangen door een minicontainer met een oranje deksel en zal worden gebruikt voor verpakkingsplastic,
metaal en drinkpakken (PMD). De nieuwe (derde) container heeft een blauwe deksel en is bestemd voor oud papier.
Textiel en glas brengen de inwoners, net als nu, naar een verzamelcontainer in de wijk of bij het winkelcentrum. Het
restafval, wat door de nieuwe manier van afval scheiden fors zou moeten verminderen, wordt naar een ondergrondse
container in de buurt gebracht. Hiervoor ontvangen de inwoners een afvalpas. Voor bewoners van hoogbouw staan in de directe omgeving van de woning al ondergrondse containers voor restafval. Het restafval, wat door de nieuwe manier van afval scheiden fors zou moeten verminderen, brengen inwoners naar deze containers in de buurt. Hiervoor ontvangen zij een afvalpas. Ook voor de hoogbouw zullen de bestaande containers voor restafval worden vervangen door nieuwe containers
bestemd voor verpakkingsplastic, metaal en drinkpakken (PMD). Groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en
karton blijven de inwoners naar de (verzamel)containers dichtbij de flat of het appartement brengen. Textiel en glas brengen de inwoners, net als nu, naar een verzamelcontainer in de wijk of bij het winkelcentrum.

De doelstelling van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één inschrijver per perceel. Er worden twee
percelen onderscheiden, een voor de ondergrondse containers en al wat daar mee samenhangt en een voor de minicontainers. Geïnteresseerde ondernemers worden uitgenodigd op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. De opdracht wordt voor beide percelen aan de inschrijver gegund die de beste aanbieding op basis van prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan (beste PKV) voor het betreffende perceel.

Bron: Tenderned zaterdag 11 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232822

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *