Leveren parkeerautomaten Bergen (NH) – Aanbestedingsnieuws

Leveren parkeerautomaten Bergen (NH)

Illustratie: pixabay.com

In de visie van de gemeente Bergen draagt parkeren bij aan een leefbare en bereikbare gemeente. Bewoners, hun bezoekers en klanten van winkels en bedrijven kunnen daarbij binnen redelijke afstand van woning of bedrijf parkeren. Voor langparkeerders als recreanten is dat minder vanzelfsprekend. Het parkeerbeleid levert daarnaast een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen door onder andere autoverplaatsingen over korte afstand te ontmoedigen. (Parkeerbeleid 2021, Gemeente Bergen, Augustus 2021).
In de gemeente zijn zones en parkeerplekken waar:
• Betaald parkeren geldt;
• Vrij geparkeerd kan worden;
• Een parkeerschijf gebruikt kan worden (blauwe zone);
• De gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden;
• Een elektrische auto kan worden opgeladen.
Het betaald parkeren is verdeeld in zones met verschillende tarieven. De dorpen binnen de gemeente verschillende perioden en dagen voor het betaald parkeren:
• Kern Bergen: januari t/m december (hele jaar) 10.00 tot 19.00 uur;
• Bergen aan Zee en Egmond aan Zee: maart t/m oktober: alle dagen van 10.00 tot 19.00 uur; november t/m februari alleen in weekenden (zaterdag-zondag) van 10.00 tot 19.00 uur.
• Hargen aan Zee: maart t/m oktober: alle dagen van 10.00 tot 19.00 uur. November t/m februari: gratis;
• Kern Schoorl: maart t/m oktober: alle dagen van 10.00 – 19.00 uur. November t/m februari: alleen in weekenden (zaterdag-zondag) van 10.00 tot 19.00 uur.
Binnen de parkeervergunninggebieden zijn diverse soorten parkeervergunningen beschikbaar voor de verschillende doelgroepen (o.a. bewoners-, bezoekers-, bedrijfs- en verblijfsrecreantenvergunningen).

De scope van de opdracht omvat alle leveringen, diensten en werkzaamheden die nodig zijn om de huidige parkeerautomaten te vervangen en een bedrijfszekere werking te garanderen van de te plaatsen parkeerautomaten. De levering en vervanging vindt in drie jaar plaats. Deze levering en vervanging bestaat ten minste uit:
• Het verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren van de circa bestaande 140 parkeerautomaten;
• Het definitief herstellen van straatwerk waar parkeerautomaten worden verwijderd;
• Het veilig opheffen van energieaansluitingen welke komen te vervallen;
• Het verzorgen van een deugdelijke aarding van iedere automaat;
• Het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) in Nederland;
• Het leveren, plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van de automaten conform het Programma van Eisen;
• Het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT);
• Het verwerken van revisie- en beheergegevens conform de eisen van de gemeente Bergen (NH);
• Het aanvragen en verzorgen van (her)aansluiting op het energie- of OV-net inclusief het aanvragen van alle benodigde vergunningen en het doen van WION-meldingen (indien noodzakelijk);
• Het aanvragen en inrichtingen en in stand houden van beveiligde dataverbindingen voor betalingen en managementinformatie;
• Het aanbieden en onderhouden van een volledig webbased managementomgeving;
• Het garanderen van de vereiste beschikbaarheid van de parkeerautomaten;
• Het inrichten en uitvoeren van 1e en 2e lijns preventief en correctief onderhoud;
• Het actief bijdragen aan de communicatie rondom kentekeninvoer en gebruik van de nieuwe parkeerautomaten;
• Het voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy reglement van de gemeente Bergen (NH).

Opdrachtgever sluit twee overeenkomsten met één leverancier.
1. Een overeenkomst voor levering en plaatsing wordt afgesloten voor een periode van vier jaar. De beoogde looptijd van deze overeenkomst is van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2028. Daarna kan de overeenkomst (eenzijdig) eenmaal verlengd worden met één jaar.
2. Een overeenkomst voor jaarlijks 1e en 2e lijns preventief en correctief onderhoud wordt afgesloten voor een periode van acht jaar. De beoogde looptijd van deze overeenkomst is van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2026. Daarna kan de
overeenkomst (eenzijdig) driemaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van maximaal  twee jaar. Aanbesteder volgt een openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 13 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339384

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *