Leveren natuursteen Keizerstraat e.o. Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Leveren natuursteen Keizerstraat e.o. Den Haag

Foto: Google Streetview

Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker heftigere buien. Dichtbij de kust is komt dit steeds vaker voor door de
opwarmende zee. Waar Den Haag als gemeente voorheen afhankelijk was van meldingen van bewoners, kan de stad nu wateroverlast beter voorspellen en ook de oorzaak achterhalen. Hiermee kunnen betere en effectievere maatregelen genomen worden. de stad denkt niet het probleem van wateroverlast ooit geheel weg te kunnen nemen maar wel kunnen de kwetsbare gebieden in de stad, zoals Keizerstraat en omgeving, beter bestand gemaakt worden tegen de klimaatverandering. Om de Keizerstraat en omgeving klimaatrobuust te maken, wordt in de ondergrond ruimte gezocht om het regenwater tijdelijk op te vangen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is het noodzakelijk de bestaande bestrating te verwijderen en deze na afloop van de aanleg van de ondergrondse voorzieningen opnieuw aan te brengen. In de Keizerstraat is hergebruik van de bestaande natuurstenen materialen, vanwege de gebruikte funderingsconstructie, niet mogelijk. Deze zullen daarom worden vervangen door nieuwe natuurstenen keien. Het nieuwe materiaal mag niet glad zijn en moet niet verzakken of loslaten. Vanwege de vele problemen in het verleden is de opgave om bij nieuwe keien zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten en dus beproefde methodes en technieken te gebruiken.

De werkzaamheden in deze aanbesteding bestaan uit de levering van natuursteen conform de ISV Voorwaarden zoals opgenomen in het bestek ten behoeve van de opdracht.  De natuursteen moet voldoen aan het de ter  inzage liggende monsters zoals getoond zal worden op de te houden schouw. De te leveren natuursteen keien bestaan uit een mix van vier soorten elk in drie afmetingen van 150 x 150, 210 x 150 en 270 x 150 mm en een dikte van 85 mm met een totale oppervlakte van ca. 2.825 m2
inclusief voegen en een netto oppervlakte van ca. 2.575 m2 stenen. De opdrachtgever wenst een eenmalige overeenkomst aan te gaan met een opdrachtnemer voor de levering van natuursteen. De uit te voeren werkzaamheden zijn omschreven in het Bestek. Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van een contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.

Om de inschrijvers meer inzicht te geven in het gevraagde natuursteen is er gelegenheid proefmonsters van de gewenste kleur en bewerking te bezichtigen. Deze schouw zal plaatsvinden op 4 mei 2022 tussen 10:00 en 12:00 uur op het stadhuis in Den Haag (Spui 70, 2511 BT Den Haag). Ondernemers dienen uiterlijk 2 mei 2022 kenbaar te maken deel te willen nemen aan de
schouw, door een bericht via Tenderned te sturen naar de aanbestedende dienst. De ondernemer mag hieraan met maximaal twee personen deelnemen, de schouw per ondernemer duurt maximaal 15 minuten.  Daarnaast is de bestaande situatie op locatie in de Keizerstraat aanwezig. Om de inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht kunnen zij op eigen gelegenheid de betreffende locatie(s) bezichtigen. Voor wat betreft het “kwartiertje keien kijken” geldt nog: Vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk, via Tenderned, gesteld te worden. Gegadigden kunnen geen rechten ontlenen aan informatie die mondeling, tijdens deze schouw, verstrekt wordt. De ondernemer kan zich melden via het 06 nummer in de leidraad waarna de ondernemer wordt opgehaald bij de lift tegenover de Primera in de centrale hal (atrium) van het stadhuis.

De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de, naar het oordeel van de aanbesteder, economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode “Gunnen Op Waarde”.

Bron: Tenderned woensdag 27 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259970

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *