Leveren en hosten van luchtfoto’s Venlo – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Leveren en hosten van luchtfoto’s Venlo

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

De opdracht in deze aanbesteding betreft het jaarlijks leveren en hosten van “bladloze True Ortho foto’s (5 cm en 50 cm) en
geo-obliekbeelden van het grondgebied gemeente Venlo in een viewer. Het te fotograferen gebied is in totaal circa 129 km².
De periode van vliegen is jaarlijks van 1 februari tot 22 april. Uitzonderingen zijn mogelijk mits vooraf afgestemd en na schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Leveringstermijn is uiterlijk twee maanden nadat de vlucht heeft plaatsgevonden.

Historische geo-obliekbeelden van 2017 t/m 2021 dienen te worden gehost via de eigen service, deze worden aangeleverd middels SSD schijven. Op basis van de historie factuurwaarde (2017 t/m 2021) bedraagt de gemiddelde opdrachtwaarde €25.000,- excl. btw per jaar, voor het leveren en hosten van het beeldmateriaal. De genoemde bedragen zijn zuiver indicatief. De bedragen van de voorgaande jaren geven namelijk geen betrouwbare maatstaf om de precieze omvang van de opdracht vast te stellen.
De overeenkomst voor “het leveren en hosten van luchtfoto’s” wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. Optioneel kan de gemeente Venlo eenzijdig besluiten de overeenkomst met ze4s maal één jaar te verlengen. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 februari 2022 in werking treedt. Het is gedurende de looptijd van deze overeenkomst mogelijk dat (een deel van de) opdrachtgevers juridisch gaan samenwerken in één bedrijfsvoeringsorganisatie of een andere juridische samenwerking. Ingeval dit zich voordoet wordt de overeenkomst overgenomen door de bedrijfsvoeringsorganisatie of andere juridische samenwerkingen. Deze overname kan eenzijdig door de gemeente in gang worden gezet en vereist geen goedkeuring van de inschrijver.
De waarde van de opdracht kent een plafondbedrag van
maximaal €200.000,- excl. btw. voor de gehele contractduur, exclusief de implementatiekosten. Inschrijvingen met een hogere geoffreerde prijs dan het gestelde plafondbedrag worden als ongeldig gekwalificeerd en komen niet meer voor gunning van de aanbestede opdracht in aanmerking.
Op de uitvoering van de overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor diensten 2018 (ARVODI-2018). Aanvullend zijn van toepassing, met betrekking tot het hosten van de beelden en de daarbij horende software, op de overeenkomst de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT versie 2020 (GIBIT 2020) van toepassing.

De gemeente Venlo verkrijgt gedurende de looptijd van de overeenkomst en na afloop van de overeenkomst een exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht op de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde beelden en software voor de ontsluiting
van de beelden, met als doel uitoefening van de publieke taken en ten behoeve van de interne gebruikers van de opdrachtgever.
Het is voor de gemeente Venlo wel toegestaan om, bij uitbesteding van haar werkzaamheden aan een derde partij, deze derde partij tijdelijk en kosteloos (op een externe locatie) toegang te geven tot voornoemde data en/of software ten behoeve van uitvoering van deze werkzaamheden in opdracht van gemeente Venlo.

De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI) heeft.
Dit is de inschrijver die met zijn inschrijving:
a) Voldoet aan alle gestelde criteria;
b) De hoogste score behaalt op basis van de formule: Score= punten Kwaliteit + punten Prijs.
Het maximaal te behalen punten bedragen:
– Kwaliteit: 70 punten;
– Prijs: 30 punten.
Indien er door een gelijke score niet kan worden vastgesteld welke inschrijver de EMVI heeft, dan geldt dat de degene met de beste (hoogste) score op Kwaliteit de EMVI heeft. Indien de score op Kwaliteit ook gelijk is dan zal een loting ten kantore van de gemeente plaatsvinden.

Bron: Tenderned donderdag 5 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235265

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *