Leverantie plantmateriaal Gemeente Utrechtse Heuvelrug – Aanbestedingsnieuws

Leverantie plantmateriaal Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Maarn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Foto: Google Streetview

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een gemeente in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Utrecht, dat een groot deel van de gelijknamige Heuvelrug omvat. De gemeente is per 1 januari 2006 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Amerongen (m.u.v. Elst), Doorn, Driebergen-Rijssenburg, Leersum en Maarn. De aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer. Door middel van deze nationale niet-openbare aanbesteding wil de aanbestedende dienst borgen dat ze kan beschikken over bomen en bos- en haagplantsoen voor de inboet en aanplant van openbaar groen binnen haar gemeentegrenzen. Voor onze lezers zonder groene vingers: Bos- en haagplantsoen is een gewasgroep. Het zijn houtachtige plantensoorten die vaak gebruikt worden als afscheiding van een erf (met dank aan batterijen.nl). De af te sluiten raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023, met een eenzijdige optie voor opdrachtgever tot verlenging van de overeenkomst met twee maal twaalf maanden.
De plaats van levering kan zijn op alle locaties binnen de gemeentegrenzen.
De opdracht bestaat uit hoofdzaak uit:
Leveren van bomen op locatie; en
Leveren van bos- en haagplantsoen, sierheesters en vaste planten

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om de opdracht voor de levering van plantmateriaal te gunnen aan de onderneming met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  Na gunning van de opdracht kunnen wijzigingen ten opzichte van de beschrijving van de opdracht ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen
zoals een reorganisatie. De aanbestedende dienst treedt in die gevallen in overleg met de gecontracteerde partij.
Door de opdracht met  een nationale niet-openbare procedure aan te besteden, wil de aanbestedende dienst de administratieve lasten en de tijdbesteding voor het opstellen en beoordelen van de inschrijvingen beperken. Om dit te realiseren, wenst de aanbestedende dienst minimaal drie en maximaal vijf gegadigden te selecteren die toegelaten worden tot de gunningsfase. De geselecteerde gegadigden zullen een uitnodiging tot het doen van een inschrijving ontvangen met de daarbij horende gunningsleidraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *