Leerbelevingsplatform West-Brabantse gemeenten – Aanbestedingsnieuws

Leerbelevingsplatform West-Brabantse gemeenten

Foto: Pixabay.com

Het Mobiliteitscentrum West-Brabant is opgezet door en voor diverse overheidsorganisaties in regio
West-Brabant. In 2023 heeft zij samen met aangesloten organisaties onderzocht in hoeverre er
behoefte is aan samenwerking op het gebied van een Leermanagementsysteem (LMS) dat zich in de
toekomst kan door ontwikkelen naar een Learning Experience Platform (Leerbelevingsplatform, LXP).
De gemeenten Steenbergen, Zundert, Woensdrecht, Etten-Leur en de Regio West-Brabant / het
Mobiliteitscentrum West-Brabant hebben besloten de samenwerking op dit gebied met elkaar aan te
gaan.

Onder LXP wordt in dit verband verstaan:
Een Leerbelevingsplatform, dat gebruikers gepersonaliseerde leeractiviteiten en een individuele
leerervaring biedt. De lerende wordt in een LXP, op basis van verzamelde metadata, als het ware de
architect van zijn eigen ontwikkeling en bepaalt in grote mate wat hij leert, wanneer en op welke
manier. Door middel van sociale interactie en verplichtingen op basis van functie en werkzaamheden
krijgt de gebruiker verplichte en aanbevolen content aangeboden, waar hij zelf een keuze in kan
maken. Die aanbevelingen kunnen gegenereerd worden uit gebruikersdata, leergedrag en ervaringen
van andere gebruikers. Gebruikers kunnen ook content met elkaar delen, vragen stellen en
beantwoorden en zelf leercontent maken. Dit sociale aspect van leren in een LXP draagt bij aan
engagement en kennisuitwisseling binnen de organisatie.

De implementatie vindt gefaseerd plaats per organisatie die deelneemt aan de aanbesteding. Als
eerste vindt implementatie plaats bij het Mobiliteitscentrum West-Brabant met een livegang op
uiterlijk 1 mei 2025 of zoveel eerder als mogelijk is. De vier gemeenten en het RWB die deelnemen
aan de aanbesteding moeten voor 1 juni 2025 geïmplementeerd zijn of zoveel eerder als mogelijk is.
De planning vindt in overleg met de aan de aanbesteding deelnemende organisaties plaats.

De eisen en wensen die de opdrachtgever stelt aan het LXP zijn opgenomen het Programma van Eisen en Wensen. Abusievelijk vermeld aanbesteder dat dit is opgenomen als in bijlage 4, maar is bijlage 5.

De ingangsdatum van de te sluiten overeenkomst is 1 januari 2025. In het eerste half jaar van 2025 is er sprake van implementatie en kunnen de implementatiekosten  in rekening worden gebracht. Vanaf 1 juni 2025 dient de ICT-prestatie live te zijn en kunnen de jaarlijkse periodieke kosten gefactureerd worden. Hierna vangt de implementatiefase aan welke uiterlijk 1 juni 2025 wordt afgerond met de livegang van het leerbelevingsplatform. Na livegang heeft de overeenkomst een vaste looptijd van vier jaar. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van twee jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 2 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341707

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *