LED armaturen gemeente Bloemendaal – Aanbestedingsnieuws

LED armaturen gemeente Bloemendaal

Bij de foto de armaturen die zijn toegepast in de buurt Gijzenrooi te Eindhoven ©Zaz 2019

De gemeente Bloemendaal beheert ca. 4800 lichtmasten met 4990 armaturen. De gemeente heeft in het beleidsplan openbare verlichting opgenomen dat de straatverlichting wordt vervangen door dimbare ledverlichting. Vervanging wordt gepland
op basis van de economische levensduur, die is gesteld op twintig jaar voor armaturen en veertig jaar voor lichtmasten.
Tussen 2017 en 2022 is de verlichting in een aantal wijken in Bloemendaal, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek reeds vervangen. Er zijn tot nu toe ca. 2940 led-armaturen geplaatst. Na 2022 resteert nog de planmatige vervanging van ca. 1263 armaturen in diverse woonwijken. De vervanging vindt budget gestuurd plaats. Op basis van de beschikbare budgetten is de verwachting dat deze vervangingen in 2023-2024 plaatsvinden. Deze aanbesteding heeft enkel betrekking op de levering van deze 1263 armaturen voor de vervangingsprojecten in 2023-2024. Daarna zijn op lange termijn enkel de doorgaande wegen en sier armaturen nog over die vanuit het reguliere budget worden vervangen. De vervanging wordt uitgevoerd door de onderhoudsaannemer op basis van een raambestek. Dat raambestek is begin 2021 samen met Heemstede (opnieuw)
aanbesteed voor de periode juli 2021-juni 2025. Dit inkooptraject wordt gestart met de wens om zo circulair mogelijk ledverlichting in te kopen. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van ledverlichting zo snel gaan heeft de gemeente er steeds voor gekozen om de vervanging in delen op de markt te zetten. Dit om er voor te zorgen dat er steeds een zo actueel, zuinig mogelijk product wordt aangeschaft.

De gemeente wenst een straat- of wijkgerichte aanpak, om enige uniformiteit in de armaturen te bewerkstelligen en grote verschillen in verlichtingsniveau te voorkomen. Bij vervanging wordt ledverlichting toegepast met een lichtkleur van ca. 3000 Kelvin (geelwit), overeenkomstig de bestaande verlichting in de woonwijken. Het verlichtingsniveau moet voldoen aan de richtlijnen van de NPR, maar wordt in de nachtelijke uren (0.00-06.00 uur) met 50% gedimd. Uitgangspunt is vervanging van armaturen op de bestaande mast. Alleen masten van 35 jaar en ouder worden vervangen (maar niet verplaatst). Het vervangen van de lichtmasten wordt gedaan door de aannemer die het onderhoud verzorgt.

De opdracht in deze aanbesteding is de levering van 1263 armaturen voor de vervangingsprojecten in 2023-2024. Dit betreft
het koffer- en kegelarmatuur. Alle specificaties bevinden zich in de inschrijfstaten en het Programma van Eisen. Er wordt met één partij een éénmalige opdracht afgesloten voor levering van de armaturen. De levering zal op afroepbasis plaatsvinden en zal uiterlijk 31 december 2024 volledig afgeroepen zijn. Start datum is na definitieve gunning. Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving EMVI waarbij beoordeeld wordt op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 28 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273436

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *