Landelijke uitrol flitscamera’s op overwegen – Aanbestedingsnieuws

Landelijke uitrol flitscamera’s op overwegen

Foto: © Prorail

ProRail levert een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk houden van Nederland. Daarvoor wordt samen gewerkt met personen- en goederenvervoerders, waarbij we de belangen van hun klanten niet uit het oog verliezen. Samen met gemeenten en provincies wordt gekeken op welke wijze het beste aan hun vraag naar veilig treinvervoer en stationsvoorzieningen kan worden voldaan. Dit vertaalt zich in de vier strategische doelstellingen van ProRail: Veilig Spoor, Betrouwbaar Spoor, Punctueel Spoor en Duurzaam Spoor.

Nog te vaak rijden automobilisten, bromfietsers, vrachtwagen- en buschauffeurs een spoorwegovergang over wanneer de rode knipperlampen knipperen en de slagbomen sluiten. Om dit soort levensgevaarlijke acties een halt toe te roepen is ProRail in samenwerking met het Openbaar Ministerie gestart met de voorbereidingen om ‘flitscamera’s’ te plaatsen bij spoorwegovergangen. Uit een proefopstelling is gebleken dat het aantal overtredingen met 30 tot 40% afneemt.

Deze aanbesteding verloopt conform de openbare procedure met een getrapte gunningssystematiek. Voor deze aanbesteding zal een startbijeenkomst worden georganiseerd op 20 juli van 13.00 14.00 uur (een digitale startbijeenkomst). Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Om praktische redenen worden gegadigden vriendelijk verzocht zich uiterlijk twee werkdag(en) van tevoren aan te melden door een TenderNed-bericht te sturen naar de contactpersoon van ProRail van deze aanbesteding onder vermelding van Aanmelding startbijeenkomst Landelijke Uitrol Flitscameras op overwegen, de naam van de onderneming/organisatie en de namen van de aanwezige personen. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de opdracht, de context en het proces van de aanbesteding. Deze bijeenkomst heeft een zuiver informatief karakter, wat betekent dat er door ProRail geen verslag zal worden opgesteld. Wel wordt de presentatie toegevoegd aan de aanbestedingsstukken op
TenderNed.

Deze aanbesteding heeft als doel om  met één marktpartij voor de duur van vijf jaren vast en twee maal twee optionele
verlengingsjaren een contract af te sluiten. 

Bron: Tenderned 2 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231812

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *