Koelen van bruggen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Koelen van bruggen Amsterdam

Een der te koelen bruggen, de Hortusbrug. Foto: Google Streetview

De gemeente Amsterdam wil de beschikbaarheid voor zowel het weg- over als het scheepvaartverkeer onder een brug optimaliseren. Beweegbare bruggen worden als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven gekoeld met water. Hiervoor is menskracht nodig. Het koelen geschiedt m.b.v. pompen die door de gemeente ter beschikking gesteld worden. Het water voor het koelen komt van het water dat onder de desbetreffende bruggen stroomt. Er dient een, zo veel mogelijk, vaste ploeg van 24 mensen geleverd te worden en een coördinator die de koelers aanstuurt. Er zal per dag dat gekoeld moet worden in 2 shifts gewerkt worden. De scope van de overeenkomst is het koelen van vijf beweegbare bruggen binnen Amsterdam en
één in Weesp. Deze bruggen zijn:
1 Brug 239, de Hortusbrug, voor de Muiderstraat.
2 Brug 173, de Wiegbrug, voor de De Clercqstraat.
3 Brug 266, de Kinkerbrug, voor de Kinkerstraat.
4 Brug 199, de Overtoomsluis, voor de Overtoom.
5 Brug 348, de Zeilstraatbrug, voor de Zeilstraat.
6 Lange Vechtbrug, Weesp
De onderhavige dienstverlening is in het verleden Europees aanbesteed. In verband met het verlopen van de raamovereenkomst waar deze dienstverlening ook tot de scope toe behoorde, wordt deze dienstverlening nu opnieuw Europees aanbesteed. Na gunning zal er een afspraak gemaakt moet worden voor een instructie dagdeel op een brug met het gehele team van de aannemer.

De gemeente is van plan om voor deze opdracht een raamovereenkomst te sluiten met één  opdrachtnemer. Na het sluiten van de overeenkomst kan de gemeente nadere opdrachten bij opdrachtnemer plaatsen onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een eenzijdige optie op verlenging van maximaal twee keer één jaar. De overeenkomst gaat in op 15 april 2022. De totale raming van de aanbesteding met een looptijd van vier jaar wordt vastgesteld op €1.450.000,- exclusief BTW. De maximale uitnutting van de af te sluiten raamovereenkomst wordt gesteld op €1.812.500,- exclusief BTW. Dit is gebaseerd op de verwachten klimaatveranderingen en daarbij behorende warme zomers. De gemeente heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden middels een Europese openbare procedure. De gemeente zal gunning op de laagste prijs. Om die reden zal er alleen op prijs worden beoordeeld door twee inkopers. 

Bron: Tenderned donderdag 10 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251927

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *