Kijfhoek – KijfDIS Light ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Kijfhoek – KijfDIS Light ProRail B.V.

©Prorail 2019

ProRail heeft behoefte aan een heuvelplansysteem ‘KijfDIS Light’ ter vervanging van het huidige verouderde KijfDIS. Het doel van deze aanbesteding is om met één partij een exclusieve overeenkomst van opdracht te sluiten betreffende het leveren, aanpassen, implementeren en beheren van KijfDIS Light. ProRail is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en veiligheid van het spoorwegnet om vervoerders in staat te stellen de reizigers en goederen tijdig en veilig op hun plaats van bestemming te laten komen. Hiervoor vertrouwt ProRail op de kwaliteit van de partijen en systemen die haar ondersteunen dit te realiseren. De overeenkomst is daarom gebaseerd op een prestatiegarantie van het systeem, die inhoudt dat het systeem gedurende de bepaalde termijn (de gebruiksduur) zal moeten voldoen aan de gestelde (prestatie-)eisen. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van tien jaar met zes keer een optie tot verlenging met twee jaar. De maximale looptijd komt hiermee op 22 jaar.

Het huidige KijfDIS is end of life en dat resulteert in risico’s voor de beschikbaarheid en in de aanpasbaarheid voor wenselijke uitbreidingen. Wijzigingen zijn noodzakelijk om de ontwikkeling in het bedrijfsproces en de omgeving te faciliteren. KijfDIS is in het jaar 2000 door het Betuwe project opgeleverd aan AM-regiobeheer als onderdeel van de gehele heuvelinstallatie (KijfDIS, MSR32 en Bovenbouw). Het huidige systeem is niet meer goed aanpasbaar waardoor het vervangen wordt door een pakketoplossing (zo nodig aangevuld met maatwerk aanpassingen). De scope van de Overeenkomst omvat:
1. Het vervangen van de kernfunctionaliteit van het huidige KijfDIS (basisfuncties die nodig zijn voor het uitvoeren van het heuvelproces).
2. Aansluiting van meerdere vervoerders incl. de facturatie op vervoerderniveau.
3. Realiseren van de interfaces:

a. Vervoerders (wagenlading info, aankomst, vertrek);
b. Huidige heuvelcomputer (MSR32);
c. WLIS;
d. SpoorKompas.

4. Beheer (onderhoud en 3e lijnsupport):

a. Regulier beheer en klein onderhoud;
b. Uitvoeren LCM-upgrades;
c. 3e lijnsupport (tijdens kantooruren en optioneel buiten kantooruren);
d. Optioneel: Major Changes;
i. Toekomstige functionele wijzigingen in het systeem;
e. Instandhouden Ontwikkel- en Testomgeving t.b.v. KijfDIS Light.

5. Optioneel: Advies en consultancy.

De overeenkomst kent geen minimale afname/gegarandeerde afname tijdens de beheerfase. Op deze Europese aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Deze aanbesteding verloopt volgens de openbare procedure conform artikel 3.33 van de Aanbestedingswet 2012 aangevuld met Deel II van het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016, versie 1 juli 2016 (ARN2016).  Op 2 september 2021 zal er een online startbijeenkomst plaatsvinden. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
Graag verzoeken wij u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 aug. 2021 door te geven met hoeveel personen u de online sessie zal bijwonen (maximaal 3 personen per gegadigde, incl. vermelding naam en Email-adres) via de module ‘Berichten’ van TenderNed. De startbijeenkomst/aanwijzing heeft enkel een informatief karakter. Vragen zullen, om onderdeel te gaan
uitmaken van het aanbestedingsdossier, altijd ook als verzoek tot inlichting moeten worden ingediend. 

Bron: Tenderned woensdag 25 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236501

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *