Kennisvraag verduurzaming mobiliteit in kaart

Aanbestedingsinstituut PIANOo en GNMI, het gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur, gaan kennisvragen van gemeenten inventariseren over het verduurzamen van mobiliteit. Het gaat daarbij om specifiek publieke vervoersdiensten die gemeenten inkopen, of die onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Daaronder valt zowel doelgroepenvervoer als het vervoer voor afvalverwerking, handhaving en dienstreizen van het personeel.

Het GNMI parkeert de vraag bij vertegenwoordigers van gemeenten die al betrokken zijn bij duurzaam vervoer of strategisch mobiliteitsbeleid. De uitkomst van de vragen en antwoorden wordt door PIANOo gebruikt voor een leernetwerk voor overheden; en daarnaast voor kennisbijeenkomsten en een handreiking op de website van PIANOo.

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of bij de inventarisatie betrokken willen worden, kunnen een mail sturen naar arthur.terweeme@vng.nl 

Bron: PIANOo, 26 april 2018

redactie Auteur

Geef een reactie